Woonagenda’s

Woonagenda’s

Instrumenten

Maak gebruik van de kennis en ervaring die we hebben bij de Woonkeuken. Waar wil jij meer over weten?

De Brede Bouwcoalitie

De Brede Bouwcoalitie is een samenwerking van professionals, werkzaam bij toonaangevende publieke en private partijen in de woningbouwsector in Overijssel. Zij werken aan versnelling van de woningbouw door het wegnemen van barrières bij bouwprojecten. Innovatie en experimenteren staan centraal.

De Brede Bouwcoalitie
Aanjaagteam

Het provinciaal Aanjaagteam Woningbouw Overijssel bestaat een poule van diverse experts. Met hun specifieke kennis en expertise ondersteunen en adviseren zij gemeenten bij complexe vraagstukken op het gebied van woningbouw.

Aanjaagteam
Provinciale subsidies

Voor het versnellen van de woningbouwopgave verstrekt provincie Overijssel diverse subsidies. Zo zijn er subsidie-
regelingen voor Stimuleren wooninitiatieven, Impuls circulair bouwen, Flexibele huisvesting en Flexpools versnellen woningbouw.

Provinciale subsidies
Rijkssubsidies

Naast provincie Overijssel biedt ook de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) een breed aanbod
aan subsidie- en financieringsregelingen aan. Deze
voeren zij uit in opdracht van diverse ministeries en
de Europese Unie.

Rijkssubsidies