Brede Bouwcoalitie

Brede Bouwcoalitie

Instrumenten

Maak gebruik van de kennis en ervaring die we hebben bij de Woonkeuken. Waar wil jij meer over weten?

Woonagenda's

De regionale woonagenda’s Twente en West Overijssel zijn het kompas van gemeenten en provincie op de woningmarkt: waar werken we met elkaar naar toe en op welke manier gaan we daarin samenwerken? In de regionale woonagenda’s staan de opgaven en ambities voor de periode 2021-2025

Woonagenda's
Aanjaagteam

Het provinciaal Aanjaagteam Woningbouw Overijssel bestaat een poule van diverse experts. Met hun specifieke kennis en expertise ondersteunen en adviseren zij gemeenten bij complexe vraagstukken op het gebied van woningbouw.

Aanjaagteam
Provinciale subsidies

Voor het versnellen van de woningbouwopgave verstrekt provincie Overijssel diverse subsidies. Zo zijn er subsidie-
regelingen voor Stimuleren wooninitiatieven, Impuls circulair bouwen, Flexibele huisvesting en Flexpools versnellen woningbouw.

Provinciale subsidies
Rijkssubsidies

Naast provincie Overijssel biedt ook de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) een breed aanbod
aan subsidie- en financieringsregelingen aan. Deze
voeren zij uit in opdracht van diverse ministeries en
de Europese Unie.

Rijkssubsidies