Aanjaagteam

Aanjaagteam

Instrumenten

Maak gebruik van de kennis en ervaring die we hebben bij de Woonkeuken. Waar wil jij meer over weten?

De Brede Bouwcoalitie

De Brede Bouwcoalitie is een samenwerking van professionals, werkzaam bij toonaangevende publieke en private partijen in de woningbouwsector in Overijssel. Zij werken aan versnelling van de woningbouw door het wegnemen van barrières bij bouwprojecten. Innovatie en experimenteren staan centraal.

De Brede Bouwcoalitie
Woonagenda's

De regionale woonagenda’s Twente en West Overijssel zijn het kompas van gemeenten en provincie op de woningmarkt: waar werken we met elkaar naar toe en op welke manier gaan we daarin samenwerken? In de regionale woonagenda’s staan de opgaven en ambities voor de periode 2021-2025

Woonagenda's
Provinciale subsidies

Voor het versnellen van de woningbouwopgave verstrekt provincie Overijssel diverse subsidies. Zo zijn er subsidie-
regelingen voor Stimuleren wooninitiatieven, Impuls circulair bouwen, Flexibele huisvesting en Flexpools versnellen woningbouw.

Provinciale subsidies
Rijkssubsidies

Naast provincie Overijssel biedt ook de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) een breed aanbod
aan subsidie- en financieringsregelingen aan. Deze
voeren zij uit in opdracht van diverse ministeries en
de Europese Unie.

Rijkssubsidies
Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen

Hoe zorgen we voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen? Dat is een grote uitdaging, die om slimme oplossingen vraagt. In het Innovatiehuis in Enschede brengen de Provincie Overijssel, Woningcorporatie Domijn en gemeente Enschede de beste voorbeelden op het gebied van toekomstbestendig bouwen en renoveren bij elkaar.

Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen