Woonkeuken 15 februari 2024 in Goor| Genieten van het succes en doorpakken!

Woonkeuken 15 februari 2024 in Goor| Genieten van het succes en doorpakken!

Woonkeuken 15 februari 2024 in Goor| Genieten van het succes en doorpakken!

Op 15 februari 2024 was er een nieuwe editie van de Woonkeuken. Dit is inmiddels een beproefde formule waarbij de Overijsselse bouw- en woningsector samenkomt om met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen voor de woningbouw in Overijssel. Met gedeputeerde Liesbeth Grijsen als prominente gast.

Door Michiel G.J. Smit

‘We beginnen niet bij nul’, reageert gedeputeerde Liesbeth Grijsen als haar gevraagd wordt naar de situatie rond bouwen en wonen in Overijssel. ‘We boeken goede resultaten hier in de provincie. Zo hebben we afgelopen jaar meer nieuwe woningen gerealiseerd dan was afgesproken in de regionale Woondeals, namelijk ruim 5.300 woningen.’

Het geheim achter het Overijsselse succes
Wat is volgens Liesbeth het geheim achter dit succes? ‘In één zin: Overijssel gaat door waar anderen stoppen. Intensieve samenwerking met onze woningbouwpartners, de corporaties, de gemeenten, het Rijk en nu ook zorgpartijen, stimuleert bijvoorbeeld de bouwstroom en de commitment op de opgave. Deze samenwerking is ook in kwalitatief opzicht van groot belang. Ik denk dan met name aan goede en passende huisvesting voor senioren. Met een grote vergrijzingsgolf voor de boeg en de sterk stijgende zorgkosten die daarbij horen is het echt belangrijk om op dit segment van de woningmarkt te focussen. We zouden de goede praktijkvoorbeelden hiervan nog wat meer met elkaar kunnen delen.’

De Woonkeuken biedt alle gelegenheid voor het delen van praktijkvoorbeelden en het reflecteren daarop. Zo wordt er door middel van stellingen en vragen via Mentimeter onder de aanwezigen gepeild wat zij vinden van de mogelijkheden van industriële bouw, de resultaten en samenwerking in Overijssel. Soms aangevuld met een scherpe vraag van dagvoorzitter Jan Bart Wilschut. En er worden diverse pitches gehouden over inspirerende (voorbeeld)projecten, die worden becommentarieerd door een panel met Liesbeth Grijsen, Tine-Loes Hemmes, Claudia Beumer, Martijn Breukelman, Olaf Cornielje en Marco van Alderwegen, allen vertegenwoordigen een belangrijk element in de woningbouwopgaven.

Belangstelling uit ‘Den Haag’
Dat Olaf Cornielje, afdelingshoofd bij de directie Woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, een van de panelleden is, is geen toeval. Er bestaat vanuit ‘Den Haag’ een bovengemiddelde belangstelling voor wat ze in Overijssel doen – vooral ingegeven door de goede resultaten. ‘Overijssel is voor ons op het ministerie echt koploper qua woningbouwproductie, zegt Cornielje. ‘Niet voor niets was het Overijssel die als eerste provincie eind 2022 regionale Woondeals sloot met ons. Jullie zijn een bron van inspiratie voor ons én voor andere provincies. Ik kan alleen maar zeggen: houd dit vast en zet door.’

Noabershof Riessen
Het vasthouden van een koppositie is niet een kwestie van doorgaan op dezelfde weg – sterker, dan verlies je die positie. Het is ook voortdurend het verkennen van nieuwe wegen en die verstandig implementeren. Laten we er eentje uitpikken: het Noabershof Riessen, zoals uiteengezet door Jan Nijland, voorzitter van de gelijknamige stichting in Rijssen. Met deze stichting (en in samenwerking met soortgelijke stichtingen in Twente) bemiddelt Jan voor groepen bewoners die samen hofjes willen ontwikkelen.

Jans hartenkreet naar de gemeente en andere partijen waarmee de bewonerscollectieven hebben te maken: ‘Behandel ze niet als professionele projectontwikkelaars. Het zijn doorgaans leken op dit gebied. Erken dat, geef ze extra ondersteuning, een loket waar ze naar toe kunnen.’ Martijn Breukelman, tijdens de Woonkeuken nog wethouder in Hardenberg, inmiddels burgemeester van Hoogeveen, onderschrijft dat ten volle. ‘Terwijl je als collectief nog in de “droomfase” zit, moet je al veel kosten maken voor procesbegeleiding. In Hardenberg kunnen we als gemeente CPO-begeleiding aanbieden. Dat zouden ze in meer gemeenten moeten doen.’

Overijssel ontleed door Peter Boelhouwer
Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, analyseert als keynote spreker de woningbouwproductie in Overijssel en plaatst die in perspectief. Ook Peter stelt vast dat Overijssel het goed doet op het gebied van bouwproductie in vergelijking met andere provincies.
Maar de knelpunten zijn wel ongeveer dezelfde als elders. ‘Beschikbare ambtelijke capaciteit bij gemeenten is ook hier vaak een bottleneck voor bouwplannen’, specificeert de woningbouwprofessor. ‘Dat kun je deels ondervangen door deskundig personeel flexibel uit te wisselen en in te zetten daar waar het het hardst nodig is.’

Tenslotte: ‘We hebben u allemaal nodig!’
Deze editie van de Woonkeuken onderstreept wederom het belang van de goede samenwerking tussen alle partijen. Ook gaf het gedeputeerde Liesbeth Grijsen heel wat aanknopingspunten voor bijvoorbeeld het provinciale investeringsvoorstel wonen. ‘We zijn op de goede weg maar we moeten blijven doorgaan op deze weg. Er zijn nog kansen te benutten, bijvoorbeeld bij transformatie van de bestaande voorraad. En ook ruimte bieden aan lokale(re) initiatieven zie ik als een kans. Daar hebben we de bijvoorbeeld de Bouwbrigade voor in het leven geroepen. Bij dit alles geldt wel: we kunnen dit niet alleen. We hebben elkaar allemaal nodig!’