Werken aan vitaliteit van dorpen Wierden en Enter

Werken aan vitaliteit van dorpen Wierden en Enter

Een groep van acht mensen. Twee houden plaatsnaamborden vast van Wierden en Enter. Op de grond staan vijf borden met elk een letter die samen het woord 'sterk' vormt

Ondernemers in het centrum van Wierden en Enter, provincie Overijssel en de gemeente Wierden werken samen aan vitale en toekomstbestendige dorpscentra. De goede samenwerking heeft geleid tot een centrumarrangement dat op 30 juni in Gasterij Het Middenplein in Enter werd gepresenteerd door wethouder Richard Kortenhoeven en gedeputeerde Monique van Haaf van Provincie Overijssel. In dit arrangement zijn diverse concrete acties en maatregelen beschreven. De provincie Overijssel stelt voor het centrumarrangement een bedrag beschikbaar van € 100.000,-. Belangrijke voorwaarde voor het arrangement is een centrumvisie, die onlangs werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Investeren in vergroening

De gemeente Wierden heeft samen met de beide ondernemersverenigingen een aantal projecten benoemd die de komende jaren worden uitgevoerd. De betrokken partijen zetten in op onder andere vergroening, aankleding van het centrum en oplaadpunten voor auto’s en fietsen.  Zo is er het afgelopen jaar geïnvesteerd in kerstverlichting in beide centra en is er ondersteuning geboden bij de verschillende projecten.

Samen met ondernemers aan de slag

De gemeente Wierden gaat samen met de ondernemers aan de slag om verder uitvoering te geven aan de beide centrumvisies voor Wierden en Enter. De stichting Gastvrij Wierden – Enter zal beide ondernemersverenigingen, waar nodig, ondersteunen bij de uitvoering.

Wethouder Kortenhoeven: “Als gemeente zijn wij ontzettend blij dat wij met deze bijdrage van de Provincie Overijssel onze centra verder kunnen ondersteunen. Daarbij is samenwerking tussen ondernemers en gemeente van groot belang want daarmee kunnen we elkaar in onze gemeente versterken”. Ook gedeputeerde van Haaf is verheugd met het centrumarrangement: “Dit arrangement zorgt ervoor, dat besproken maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bezoekers en inwoners zullen straks zelf het verschil gaan ervaren.”

Het volledige persbericht vind je hier.