Werkconferentie Zorgeloos thuis & ondertekening Woonzorgvisie West-Overijssel 20 maart 2024

Werkconferentie Zorgeloos thuis & ondertekening Woonzorgvisie West-Overijssel 20 maart 2024

Werkconferentie Zorgeloos thuis & ondertekening Woonzorgvisie West-Overijssel 20 maart 2024

Woonzorgvisie West-Overijssel ondertekend

Op 20 maart ondertekenden maar liefst 11 gemeenten, de provincie Overijssel, een groot aantal zorgorganisaties, woningbouwcorporaties en zorgkantoren én de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Conny Helder (Volksgezondheid Welzijn en Sport) de eerste woonzorgvisie in Nederland. Gedeputeerde Liesbeth Grijsen zette namens Overijssel een handtekening en is trots op deze Overijsselse primeur.

Het is hard nodig dat er meer gebouwd wordt voor ouderen. De samenstelling van de bevolking verandert snel. Er zijn steeds meer ouderen, terwijl het aantal mensen dat in de zorg kan werken of mantelzorger kan zijn, steeds verder afneemt. Het doel is om ouderen in staat te stellen om zo lang en goed mogelijk zelfstandig te wonen. Dat kan bijvoorbeeld door woningen te realiseren in de buurt van goede voorzieningen, waar passende zorg beschikbaar is en waar mensen elkaar kunnen helpen en.

Met de woonzorgvisie maken woningbouwcorporaties, zorginstellingen en overheden zich hard voor het realiseren van voldoende woningen die geschikt zijn voor oudere bewoners, zoals nultredenwoningen, geclusterde en zorggeschikte woningen. De gezamenlijke ambitie is om tot 2030 6.590 geschikte woningen voor ouderen te realiseren. Ook zijn in de visie de kansen en mogelijkheden beschreven voor passende huisvesting en de zorg en ondersteuning die ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Liesbeth Grijsen: “Het netwerk is sterk. Als provincie hanteren we de Overijsselse Aanpak: partijen bij elkaar brengen, kennis delen en elkaar helpen projecten te realiseren. Dat deze visie er ligt, is te danken aan alle betrokken partijen. En we blijven elkaar nodig hebben, want om de woningen te kunnen realiseren, moeten we iedereen aan boord hebben: marktpartijen zoals ontwikkelaars, maar ook beleggers, corporaties, zorgpartijen en overheden.”