Wat is nodig voor een vitale en duurzame binnenstad?

Wat is nodig voor een vitale en duurzame binnenstad?

Winkelstraat met winkelende mensen, oude panden met luiken en op de achtergrond een grote kerktoren

In opdracht van de bestuurlijk voorzitters van de themagroep Vitale Binnensteden van de G40 en in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het rapport “Herstel van binnensteden: wat is er nodig voor een vitale en duurzame binnenstad?” geschreven. Platform31 levert met deze verkenning input voor de economische herstelagenda. Voor de verkenning is landelijk onder andere gesproken met 23 binnenstadprofessionals uit 11 gemeenten.

Inkijk in de dynamiek van centrumgebieden

Het rapport gaat in op vier onderwerpen: de binnenstad na corona, knelpunten en kansen, agenda voor binnenstadsherstel en wat nodig is van gemeenten, provincie en het rijk. Het rapport geeft een mooie inkijk in de dynamiek van centrumgebieden en wat de coronasituatie betekent voor het binnenstadbeleid op de langere termijn. Het bijzondere daarbij is dat Overijssel als positief voorbeeld werd uitlicht. Volgens het rapport ‘denkt provincie Overijssel goed met gemeenten mee vanuit het initiatief Stadsbeweging en sluit ze in haar ondersteuningsaanbod flexibel aan bij waar gemeenten staan en wat ze nodig hebben.’

Foto: Platform31