Versnelling door flexwoningen: in Raalte gebeurt het

Versnelling door flexwoningen: in Raalte gebeurt het

Een ruimte met tafels en stoelen waar meerdere mensen aan zitten. De mensen kijken naar een scherm, waarvoor iemand staat te presenteren.

Op 16 november ging gedeputeerde Monique van Haaf op werkbezoek bij The Green East. Op deze locatie in Raalte heeft netwerkpartner Harwoonie haar eerste zeven flexwoningen opgeleverd. De provincie Overijssel heeft vanuit de subsidie ‘Stimuleren wooninitiatieven’ €100.000 euro beschikbaar gesteld voor dit project. De zeven woningen zijn gerealiseerd in een oude schuur en bedoeld voor starters.

Hackaton ‘Flexwonen: samen, slim, snel!’

Het werkbezoek maakte onderdeel uit van een Hackathon die op de locatie van The Green East werd georganiseerd door Harwoonie. Tijdens deze hackathon gingen zes gemeenten en hun woningcoöperaties samen aan de slag met zes concrete, tijdelijke woningbouwcases. Daarbij werden er positieve ervaringen, maar ook valkuilen en risico’s gedeeld over het bouwen van flexwoningen.

Overhandiging eerste sleutel

Een mooi moment tijdens de Hackathon was de overhandiging van de sleutel aan de eerste bewoner. Gedeputeerde Monique van Haaf mocht de sleutel overhandigen.

Meerwaarde flexwoningen

Flexwoningen bieden kansen om de woningbouwopgave versneld te realiseren. Op ons netwerkevent op 3 november hadden we daarom een speciale Flexmarkt georganiseerd. Om te laten zien dat flexwoningen onderdeel moeten zijn van onze reguliere woningmarkt. Bekijk hier een video over de Flexmarkt.