Stadsbeweging

De Stadsbeweging

Voor een vitaal en toekomstbestendig centrum

Steden en dorpen zijn volop in beweging. Er is nog veel inspanning nodig om steden en dorpen ook in de toekomst leefbaar en vitaal te houden. De Stadsbeweging draagt hieraan bij. We richten onze aandacht op de centra van steden en dorpen in Overijssel en sluiten aan bij de energie die er al is.

We zoeken de samenwerking op met gemeenten, kennisinstituten, bestuurders, ondernemers, vastgoedeigenaren, ambtenaren, inwoners, (belangen)organisaties en diverse netwerken in de binnenstad. Met een mooi pakket aan instrumenten ondersteunt de Stadsbeweging bij diverse ontwikkelingen die bijdragen aan meer beleving in de kernen.

De Stadsbeweging is een onderdeel van de Overijsselse Aanpak.
Ik lees graag meer over deze aanpak.

Instrumenten

Maak gebruik van de kennis en ervaring die we hebben bij Stadsbeweging. Welke ondersteuning kun jij gebruiken voor een vitaal stads- of dorpscentrum?

Centrummanager
Centrummanager
Centrummanager
Visieontwikkelingen vitale binnenstad
Visieontwikkelingen vitale binnenstad
Visieontwikkelingen vitale binnenstad
Stadspracticum
Stadspracticum
Stadspracticum
Stadscafé
Stadscafé
Stadscafé
Stads- of centrum- arrangementen
Stads- of centrum- arrangementen
Stads- of centrum- arrangementen