Schop in de grond door samenwerking met de markt

Schop in de grond door samenwerking met de markt

Collage met vijf foto's waarop mensen poseren met spade, een afbeelding van de gegraveerde spade en een foto van de voucher die iedereen ontving.

Binnen de Overijsselse aanpak werken we nauw samen met gemeenten, corporaties en marktpartijen. We zoeken proactief de verbinding en werken aan urgente vraagstukken zoals de woningbouwopgave. Op dit moment zijn we druk bezig met de uitvoering van de woondeals. Hierbij is die verbinding met het netwerk essentieel. Dat blijkt ook uit gesprekken die we voeren met verschillende marktpartijen uit ons netwerk.

Samen bouwen aan Overijssel 

Vorig jaar was de provincie Overijssel samen met de Overijsselse gemeenten aanwezig op de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. Marktpartijen waren hier prominent aanwezig. Centraal tijdens deze ‘marktbezoeken’ stonden verschillende sleutelprojecten. Dit zijn complexe gebiedsontwikkelingen die een grote bijdrage leveren aan de totale woningvoorraad in Overijssel. Denk bijvoorbeeld aan de Spoorzone in Zwolle, de Kien in Deventer, Spoorzone Hengelo-Enschede en de Stadskade in Almelo. Aan het einde van ieder bezoek overhandigde gedeputeerde Monique van Haaf een symbolische spade. Met de tekst ‘Samen bouwen aan Overijssel’ werd de ambitie kracht bijgezet. 

Plannen toetsen bij de markt 

En belofte maakt schuld. In de afgelopen maanden is gedeputeerde Monique van Haaf daarom op bezoek geweest bij marktpartijen VanWonen, Van Wijnen, BPD Gebiedsontwikkeling en Dura Vermeer.  Als rode draad kwam tijdens de gesprekken telkens naar voren hoe belangrijk het is om deze verbinding te blijven zoeken. Het gaat niet alleen om woningen bouwen, maar ook: Hoe houden we rekening met de juiste voorwaarden? Zijn de plannen nog haalbaar en realistisch? Uit de gesprekken blijkt ook hoe belangrijk het is om open te communiceren en goede afspraken aan de voorkant met elkaar te maken, zodat je beter voorbereid bent op de uitdagingen waar we in deze marktomstandigheden mee te maken hebben.  

Doorpraten op de Provada 

Ook dit jaar zijn we weer aanwezig op de Provada. Op 14 juni 2023 gaan we samen met de gemeenten op pad. Dit keer praten we door over de versnelling van de woningbouw. Hoe gaan we de sleutelprojecten nu daadwerkelijk bouwen? We verzamelen ingrediënten en kennis om concrete stappen te zetten in deze versnelling. Ingrediënten en kennis die ook nodig zijn om met elkaar de ruimtelijke puzzel voor Nederland te kunnen leggen in de drie regio’s van Overijssel (Zwolle, Stedendriehoek en Twente). Zien we je daar?