Transcriptie Editie regio Twente 2021

Transcriptie Editie regio Twente 2021

00:00:00
Welkom namens Retail platform Overijssel en de provincie Overijssel bij het tweede regionale retail café vanuit Twente. Dit is een reeks van drie. Vorige week waren we in Zwolle, volgende week in Deventer en vandaag zijn we in de schouwburg in Hengelo. Ik ben hier met Moniek van Haaf gedeputeerde van de provincie Overijssel en Hans Bakker voorzitter retailplatform Overijssel. Toch maar even om te beginnen retail platform Overijssel. Wat is dat precies?

00:00:29
Ja, het retail platform is een samenwerkingsverband van branch organisaties van overheid en van van onderwijs. Dus wie zitten daarin? INretail, Koninklijke Horeca Nederland, De centrum managers Overijssel een vertegenwoordiger daarvan, vastgoed, vno-ncw MKB en niet te vergeten ook het onderwijs, Saxion en Windesheim. En nou, we vinden het heel mooi dat ook het onderwijs daarbij betrokken is want die kunnen heel veel betekenen voor de toekomst van binnensteden. Studenten hebben de toekomst. Dus het onderwijs kan daar een hele goede rol in spelen.

00:01:00
Kijk, dank je wel. Volgens mij krijgen we daar vanavond doe ik nog een voorschot over vanuit het ROC en Monique van Haaf als gedeputeerde. Wat verwacht u van de avond?

00:01:10
Ik verwacht veel nieuws te horen, want afgelopen jaar is er veel veranderd. Er is veel gebeurd. Corona heeft impact gehad, zeker voor de retail branche en voor de horeca. We doen heel veel vanuit de provincie Overijssel, met onze ruimte wonen retail voorstel onze investering met onze stadsbeweging en met de crisis arrangementen die we hebben gedaan voor de binnensteden maar d’r is vast meer of iets anders nodig en dat hoop ik vanavond te horen.

00:01:35
Nou, ik ben benieuwd. Ik ben vanavond uw gastheer, samen met Lieke Kiekenbosch. Zij is al binnen in de schouwburg Hengelo, dus ik stel voor dat we snel naar haar toe gaan. Dan introduceert zij de gasten en komen wij naar binnen.

00:01:50
Yes en we hebben een hele mooie club met gasten bij elkaar: Jeroen Hatenboer hij is lid, landelijk expert in woningbouw voor het ministerie van binnenlandse zaken en directeur van Pioneering. Dat is een stichting over innovatie in de bouw, Jacques de Win, adviseur van de retail agenda bij het ministerie van economische zaken en klimaat, Joram Wortman adjunct-hoofd ruimte bij de provincie Overijssel. Met hen gaan we het hebben over de toekomst van retail. We gaan het ook hebben over regionale samenwerking in de regio Twente. Daarvoor zijn de gast: Gerard Gerrits, wethouder van Hengelo, Benno Brand, wethouder Dinkelland. Erik Veltmeijer. Hij is fractievoorzitter van de PVV in provinciale staten van Overijssel. Eduard Plate, centrummanager van Almelo. Dan is ook nog te gast Fokke Feenstra hij is directeur van ROC Twente en met hem gaan we het hebben over het Mattie project. Een voorbeeld van de overijsselse retail aanpak. Dan ook nog welkom aan Maarten Streefland, Maarten van harte welkom.

00:02:51
Dank je wel.

00:02:52
Jij bent tekenaar.

00:02:54
Dat klopt.

00:02:54
Wat ga je vanavond doen?

00:02:56
Ik ga een getekend verslag maken van de avond, dus ik schrijf mee en ik probeer zoveel mogelijk belangrijke quote op de schrijven en die aan te vullen met tekeningen, zodat je een beetje een leuke, vrolijke plaat op het einde krijgt. Waar hopelijk de inhoud in terug komt.

00:03:11
Ja, nou, dat is top en we hebben hem ook speciaal daarvoor uitgenodigd, zodat we niet alleen een uitzending hebben, maar ook in één dat je in één opslag kan zien wat er allemaal is besproken vanavond. Dan de laatste gast, Tom Kikkert van harte welkom.

00:03:29
Dank je wel.

00:03:29
Met jou gaan we ook gelijk beginnen. Tom is retail deskundige. Vorige keer was je ook al bij ons en toen hadden we het over retail en emotie en het belang van experimenteren. Waar ga je ons vanavond in meenemen?

00:03:42
Een iets ander verhaal, stukje zul je herkennen van de vorige keer, maar deze keer gaat het over het regime en wat dat inhoud. Dat ga ik straks vertellen.

00:03:49
Yes goed, ben je nou naar Tom aan het luisteren en denk je, ik heb iets op te merken. Ik heb iets te vragen, dat kan gewoon. We hebben een mentimeter openstaan. De informatie hoe je daar komt, staat nu in beeld. Daar kun je tijdens het verhaal je vragen, opmerkingen of wat dan ook maar achterlaten, en dan komen we daar later aan tafel op terug. Doe dat dus ook vooral, want we zijn ook heel benieuwd naar je ideeën thuis. En dan, Tom, is het woord aan jou.

00:04:16
Dank je wel en volgens mij moet ik weer bij deze camera zijn, dus hartelijk welkom, nou ja, ook een beetje namens mij. We zitten hier in het theater en ontzettend fijn dat we de deur weer uit mogen, dus helemaal super, en mijn naam is Tom. Ik heb niet alleen een retail achtergrond, maar ik kom uit de bioscoop wereld. Oorspronkelijk begon bij mij allemaal met de vraag: wat is de toekomst nog van de bioscoop? Heel veel mensen dachten dat met de opkomst van Netflix en amazon de bioscoop ten einde zou zijn, maar we zien eigenlijk dat steeds meer en meer mensen, uiteraard tot aan Corona naar de bioscoop zijn gegaan. En wat mij enorm gefascineerd heeft, is de waarde van de fysieke plek. Wat brengt mensen naar een fysieke plek toe en wat maakt mensen bereid om daar iets voor te betalen? En we kunnen natuurlijk, als we het over de toekomst hebben, proberen een beeld te creëren van over tien jaar. Maar wat het misschien minstens zo leuk is om een stukje terug te gaan in de tijd en dat zou ik willen doen aan de hand van een foto van mijn eigen opa en als je achter mij kijkt, dan zie je mijn opa in het midden staan. En wat het bijzondere is aan de foto die je hier ziet, is dat: rechts onderin zie je een stukje van de winkels zoals die d’r nog steeds uitziet mijn opa die was kruidenier en de inrichting van mijn opa is bewaard gebleven en zes jaar geleden is mijn opa overleden, maar had wel een paar interessante vragen, namelijk als ik die winkel weer zou openen op dit moment met producten van nu, zou dat misschien dan toch weer een succes kunnen zijn, want mensen zijn juist op zoek naar dat stukje vakmanschap en ambacht en ik heb hem daar nooit echt een antwoord op kunnen geven. Dat had ik misschien nu wel gekund, maar toen niet. Maar ik vind het wel een fascinerende vraag, want als we het over vooruitgang en vernieuwing hebben, hebben we altijd het gevoel dat we heel snel vooruit gaan. Maar blijkbaar zijn er bepaalde elementen die ook niet zo snel veranderen en die altijd hetzelfde blijven. Wat mijn opa ook zei is: ooit gaan we misschien wel weer terugkomen bij die winkel zoals ik hem nu heb of had in die tijd, want hij zei: door het internet gaat keuze toenemen, maar door het internet wordt het ook steeds moeilijker om een keuze te maken. En hij zegt: ik denk dat als keuze toeneemt en het moeilijker wordt om een keuze te maken, dat we juist weer op zoek gaan naar die persoon die we vertrouwen, omdat die ons helpt die keuze te maken. Dus hij zegt: internet helpt ons met het creëren van keus, maar het wordt daardoor wel steeds moeilijker om een beslissing te nemen en dat brengt ons weer terug bij menselijk contact en echt contact. Want als één ding een fysieke ruimte als voordeel heeft ten opzichte van het internet, dan is dat vertrouwen. Fysieke mensen onder elkaar zullen altijd meer vertrouwen onderling creëren als het internet en al dit soort vraagstukken die hebben mij enorm gefascineerd, want dat gaat over natuurlijk een economie van digitalisering en transformatie. Maar uiteindelijk is ook een hele belangrijke vraag: ja, hoe ziet de toekomstige business d’ruit en hoe ziet de wereld er in de toekomst uit? En hoe leuk was het dat ik twee jaar geleden gevraagd werd om daarover een boek te schrijven, namelijk duurzame businessmodellen en dat gaat natuurlijk over aan de ene kant over maatschappelijk, eerlijk, verantwoord en duurzaam, maar gaat natuurlijk ook aan de andere kant over. Ja, we zullen ook weer een economie moeten creëren die nou de moeite waard is en waar geld voor betaald wordt. Uiteindelijk en dat brengt mij bij de basis die ik vorige keer ook gebruikte, maar die als inleiding zal gebruikt worden voor een andere doel, namelijk het feit dat mensen mensen zijn. En mensen hebben twee systemen voor het maken van beslissingen we hebben een systeem aan de linkerkant wat u ziet in beeld, dat is het systeem dat gebaseerd is op emotie en intuitie dat staat altijd aan. Dus jullie zien hier ontzettend veel mensen vanavond voor het eerst, en wat je waarschijnlijk zult merken is dat je probeert direct een indruk te krijgen van die persoon die je ziet dat is het systeem wat altijd aanstaat dus zie je mij voor het eerst vanavond. Wat je waarschijnlijk doet, is proberen direct een indruk te krijgen van mij als persoon. Dat is dat stukje emotie wat altijd aanstaat wat continu probeert een oordeel te creëren van de wereld om zich heen. Pas als wij twijfelen op basis van emotie en intuitie dan pas gaan we de ratio gebruiken. Dus die rechterkant dan pas gaan we onderzoeken, vragen stellen. Hé, waarom voelt dit niet goed? Dan gaan we pas rationeel beargumenteren en wat Daniël Kahneman heel erg leuk zei, zelfs al 20 jaar geleden, is dat die rechterkant liever lui is dan moe. Dus als we niet hoeven te onderzoeken, doen we het liever niet. Het is zelfs zo erg dat als je een connectie voelt op basis van emotie en intuitie, dus je ervaart een klik, dat mensen zelf argumenten gaan zoeken om die emotie te bevestigen. Dus als het jou lukt om een connectie te maken op basis van emotie en intuitie en dat kan als merk, dat kan als retailer dat kan als bioscoop, dan gaan mensen zelf argumenten zoeken om naar jou toe te komen. En toen kwam natuurlijk de vraag: wat is de beste plek om een connectie te maken op basis van emotie en intuitie is dat het internet, is dat de digitalisering enzovoort? Of zal dat altijd de fysieke ruimte blijven? En voor veel merken die ik mag helpen en retailers die ik mag helpen, die zeggen nog steeds: die emotie en intuitie kunnen wij het beste oproepen in een fysieke ruimte. Daar kunnen wij die connectie het beste maken, maar dat vraagt van ons wel een transformatie in denken, want als wij denken in hokjes en in ruimtes gaat dat heel erg lastig worden, want het is heel erg moeilijk om vanuit een hokje retail en emotie op te roepen. Het kan ook heel lastig zijn om vanuit alleen maar horeca en eten een emotie op te roepen. Wij denken als mensen niet in hokjes van retail en winkel of in horeca of in bioscoop. Wij zijn namelijk op zoek naar betekenisvolle plekken met een sterke identiteit, namelijk plekken die voor ons de moeite waard zijn om naartoe te gaan. En het is zo belangrijk voor iedere ondernemer om daarover na te denken. He dus, stel nou als retailer haal nou eens alle producten uit je winkel en vraag je dan nog af: wat is die plek van mij nog waard? Waarom zouden mensen nog steeds naar deze plek toe moeten komen als ik geen producten verkoop? Hetzelfde kun je doen als restaurant of als theater of als bioscoop. Wat is die fysieke plek nog waard? Want het is niet alleen een vraag die de retailer zichzelf moet stellen, maar dat is ook wat de merken doen, want merken willen die connectie maken op basis van emotie en intuitie en als je dus kijkt naar een merk als Nike, maakt dus hele bewuste keuzes in die transformatie, waarin ze grote retailers niet meer leveren, maar ook kleine retailers steeds meer afscheid van nemen, omdat ze zeggen: die punten zijn niet meer dan gewoon een retailpunt en als iets niet meer is dan een retailpunt heeft het voor ons niet zoveel meer toe te voegen in die reis van de emotie en die identiteit van het merk. Maar dat heeft ook een hele andere druk die het op binnensteden legt. En dan ga ik terugkomen op hetgeen waar ik het met Lieke over had, namelijk het regime. Wat je eigenlijk kunt zeggen is dat de binnenstad, dat level twee is wat je nu in het midden ziet staan. Dat is het regime, dat is de economie die dominant is, die heel groot is. Dat bestaat uit netwerken en organisaties, en d’r zijn eigenlijk twee werelden die dat regime uitdagen namelijk die bovenkant, he, autonome ontwikkelingen en trends, die heel erg belangrijk zijn. Hé, denk aan digitalisering denk aan online en het regime wordt daardoor uitgedaagd en dat zul je ook zien winkels krijgen het steeds lastiger. En aan de onderkant zie je een andere uitdager namelijk praktijk in uitvoering, namelijk ontwikkelingen in de stad of in de plaatsen die als initiatief steeds succesvoller worden. Beide dagen ze het regime uit, maar het regime heeft daarmee ook een probleem gekregen. Want als we kijken bijvoorbeeld naar de wereld van vastgoed, de vastgoed heeft een huur berekend die altijd gelijk is geweest aan een heel erg succes voor regime. Maar door de autonome ontwikkelingen en door de praktijk die de retail steeds meer uitdaagt is het voor retailers steeds lastiger geworden om aan die oorspronkelijke waarde van het regime te voldoen. En wat je dus ziet is niet alleen een leegstandsprobleem in mijn ogen, wat ook echt een probleem is, maar ook een overwaarderingsprobleem van vastgoed, omdat de waarde van vastgoed niet alleen gebaseerd is op de prijs die het kost om zo’n pand te bouwen, maar ook op de economische waarde die het regime kan opleveren. En daarmee zie je dus twee uitdagingen aan de ene kant hebben we een probleem van leegstand die we zullen moeten oplossen, maar aan de andere kant hebben we ook een taak om dat regime weer uit te dagen en die economische waarde weer op peil te krijgen. En het belangrijkste daarin is misschien mede wel dat we ons niet alleen focussen op het meekrijgen van de massa, die middengroep die heel erg belangrijk is, maar de echte verandering komt van die hele kleine groep. Aan de linkerkant de innovaters de mensen die bereid zijn om het anders te doen, die kunnen d’r voor zorgen dat het regime straks weer opnieuw economische waarde krijgt, omdat ze factoren met elkaar vermengen, retail vermengen met horeca en tot nieuwe initiatieven komen. En juist deze innovatieve groep mensen heeft het heel erg lastig op dit moment vaak jonge mensen die moeilijk aan financiering komen, die moeite hebben om de huur op te brengen, hé die zo’n regime vastgoed stuk kost, want creativiteit heeft nou eenmaal tijd nodig en daar zullen we allemaal bij moeten helpen. Daar zal de overheid mee moeten helpen, daar zal het onderwijs mee moeten helpen, maar ook het vastgoed zal daar in een steentje bij moeten dragen. Denk bijvoorbeeld eens na over als vastgoed, niet alleen het vragen van huur, maar denk ook eens na of je mee kunt participeren in de retail, want het grotere doel moet zijn: niet betere retailers creëren, maar uiteindelijk weer meer betekenis creëren in de binnensteden zorgen dat mensen weer een verhaal kunnen maken van ons, van hun leven, zorgen dat mensen weer verbonden kunnen raken met andere mensen. En dat is niet denken in hokjes van retail. Dat is niet denk in hokjes van bioscoop, maar dat is vooral jonge mensen weer een kans geven. En volgens mij hebben we daar allemaal een hele belangrijke taak in het onderwijs, waar we het straks over gaan hebben. Maar ook het vastgoed heeft daar een belangrijke taak in, want de oorspronkelijke huren die gevraagd worden door dit regime zijn begrijpelijk, want daar zit ook een economie achter. Maar zijn wel de uitdaging die ervoor zorgt dat het heel moeilijk is om die verandering in gang te brengen. Gelukkig zien we toch een heleboel initiatieven in de wereld die ontzettend succesvol zijn en die bezig zijn met dat vraagstuk vaak grote merken en retailers die die uitdaging aangaan, en we hebben daar een mooi filmpje van gemaakt om je gewoon mee te nemen in die reis. Dat is een filmpje waarin je niet alleen artiesten ziet, niet alleen merken ziet, niet alleen retailers ziet, maar allemaal partijen ziet die met creativiteit proberen die fysieke ruimte relevanter te maken. En mijn overtuiging is: als we diezelfde kant opgaan en dus die creativiteit centraal zetten, dan denk ik dat we nog heel veel toekomst hebben in de binnensteden en dat we misschien over tien jaar wel denken, dit was een hele belangrijke tijd, een moeilijke tijd, maar wel een tijd die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat we in een nieuwe fase van de binnenstad terecht zijn gekomen en dat is het filmpje wat, als het goed is, nu gestart gaat worden.

00:17:03
Ja, Tom Kikkert dank je wel voor je verhaal. We gaan aan tafel hier met een aantal gasten. We gaan in gesprek. We hebben een aantal interessante gasten vanavond, Jeroen Hatenboer om even met jou te beginnen, lid expertteam woningbouw van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, een mondvol en ook nog directeur stichting Pioneering.

00:17:24
Ja, en die twee laten zich wel mooi verbinden. Dus ik kijk in het hele land rond en dan probeer ik dat mee te nemen naar Overijssel, om hier dan een beetje nog weer volgende slag te maken.

00:17:33
Ik ga even de gasten nog verder voorstellen: Jacques de Win, adviseur retail agenda bij het ministerie van economische zaken en klimaat, Joram Wortman adjunct-hoofd ruimte bij de provincie Overijssel. Nou goed, en Tom Kikkert heeft iedereen inmiddels gehoord. Wij gaan met elkaar het gesprek aan.

00:17:52
Ik heb de tijd gekregen.

00:17:53
Ja, nou goed, als retail deskundige, daar staat in ieder geval veel te gebeuren. De emotie, rationaliteit is in ieder geval een ja zijn de twee dingen waar je het over hebt. Als ik naar dit verhaal kijk, hé, want we hebben het vanavond ook juist. Willen we de koppeling maken met woningbouw, wat moet er dan met die binnensteden gebeuren? Want dat is natuurlijk, ja, je kunt wel zeggen: er moet meer emotie in. Aan de andere kant zien we ook de leegstand Jacques de Win, u bent heel erg betrokken bij die retail agenda. Al jaren. Als u dat verhaal van Tom hoort, hoe kijkt u daar dan tegenaan?

00:18:26
Zeg maar ‘je’. Hoe kijk ik tegen het verhaal van Tom? Ja, die zie ik ook wel. Beleving is ontzettend relevant, wat ik zie is dat we heel lang in een bepaalde richting een ontwikkeling gezien hebben in die steden. Nou ja, zoals PBL ook al heeft aangegeven, steden veranderen, da’s prima, ze zijn ook, het zijn netwerken die ook ingesteld zijn op verandering, maar je zult je dat wel moeten realiseren en opnieuw na moeten denken over oké, wat. Wat betekent dat dan? En wie willen wij daar straks zijn? Wie zijn wie zijn die bewoners en wat willen ze? En hoe zit dat dan met die bezoekers? En waar zijn ze naar op zoek? We hebben heel lang vastgehouden aan een bepaalde structuur, vanuit het idee van nog even een tikt er tegen en dan komt het wel weer goed, en het kwam niet goed en het gaat ook niet goed komen. Dus nu staan we echt op een punt, dat we daar opnieuw de boel moeten doordenken en consequenties daaruit moeten trekken. En dat kun je niet afschuiven op één groep, op dé gemeente of op dé ondernemer. Je zult het samen moeten.

00:19:41
Maar ik hoor ook Tom, je zegt: de huren mogen wel omlaag. Is dat een een ding wat meespeelt? Want dan kunnen die jonge ondernemers…

00:19:51
Dat is ook een beetje in eigen belang hoor, nee.

00:19:53
Dus je zoekt nog wel vastgoed?

00:19:55
Nee, helemaal niet.

00:19:55
Ik dacht, je zoekt nog een winkelpand?

00:19:58
Nee, ik geloof, want ook vanuit het vastgoed perspectief is er natuurlijk heel veel voor te zeggen waarom die huren zijn, wat ze nu zijn. Ik bedoel, daar zit ook een heel businessmodel achter in financiering. Punt is gewoon dat al die partijen toe hebben gewerkt naar een wereld die een bepaalde waarde vertegenwoordigt, dus dat kan de retail zijn, die daar heel dominant in is geweest. En wat de zoektoch nou is, is: ja, als de retail iets minder dominant wordt, namelijk door opkomst van alternatieve, namelijk het internet of die ontwikkelingen in het klein waar mensen producten kunnen kopen, ja, wie gaat dan die plek van die economische waarde vervangen? Nou ja, en dat zal voor een deel zullen dat woningen zijn, maar dan vaak de lucht in, zodat je veel meer meters kunt creëren op eenzelfde oppervlakte. Maar je zult ook toch ruimte moeten maken voor ondernemerschap mensen die tussen die systemen door toch proberen nieuwe dingen uit te voeren. En dat is mijn andere kant van het verhaal een beetje. Ik heb een beetje het gevoel dat we zo klem zijn komen te zitten in systemen, namelijk iets is een winkel of iets is een horecazaak of iets in een woning, dat het echt heel moeilijk is geworden om echt creatief te zijn. Want als je iets doet, wat mag tegenwoordig, dan lijkt het waarschijnlijk op iets wat er al is. Want nou ja, dat zijn nou eenmaal de regels die bepalen hoe dingen eruit zien. En ik geloof gewoon dat we dat een beetje moeten loslaten, dat als wij geen chaos creëren, dat die chaos vanzelf op ons af komt.

00:21:14
Oké, Jacques de Win, ik ga toch even terug naar jou, want jullie hebben vanuit het ministerie voor de aanpak van de herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen hebben jullie een maatregelenpakket bedacht of een aanpak? Honderd miljoen beschikbaar voor Nederland? Kun je dat toelichten en hoe dat dan misschien ook gaat helpen om die binnensteden weer betaald te krijgen.

00:21:39
Ja, ja, ik kan daar wel iets over zeggen. We hebben een aanpak voor bedacht en dat heet met nadruk aanpak, omdat het stoelt op verschillende pijlers, vanuit het idee: hoe kunnen we, we zien die maatschappelijke opgave van die binnensteden en hoe kunnen we daar dan op reageren? Nou, met honderd miljoen maak je een klein beetje verschil, maar die maatschappelijke opgave oplossen lukt niet. Dus een belangrijke pijler onder het hele verhaal is zorg nou dat wat je ermee doet, dat die ervaring heel actief wordt opgehaald, dat die kennis actief wordt opgehaald en uitgezet naar een veel grotere groep, dat gezegd hebbende honderd miljoen is ook niet niks. Dus daar kun je ik nog wel wat mee en dat is dat is zoveel dat we nu eindelijk ook een stap kunnen zetten richting echte transformatie. En dan gaat het ook voor een deel over stenen en dat is gewoon hartstikke duur. Dat zijn ook hele ingewikkelde trajecten, complexe trajecten nou, we hebben gekeken waar. Waar kunnen we dan ook een beetje het verschil maken? Wat we zien is dat er wel gekeken wordt vanuit de gemeente, vanuit private ondernemers, naar objecten. We hebben een object en daar doen we iets mee wat veel ingewikkelder is, en ik denk ook hartstikke hard nodig dat er op gebiedsniveau gekeken wordt. Van wat is dit? We hebben te veel retail, dus dat betekent ook dat er stukjes af dreigen te vallen, zegt de aanloop straat. Stuk daarvan, daar zul je iets nieuws mee moeten. Woningen kan. Eigenlijk een hele mooie plek als je de verloedering weet te stoppen, als je daar kwaliteit toevoegt maar het moet niet alleen woningen zijn, hé, dat moet ook een nieuwe economische basis kunnen zijn. Nou, daar zijn we dan naar opzoek, maar dat is ingewikkeld, want heel veel verdeeld eigendom en vaak al een stukje verloedering. Nou juist, omdat het zo ingewikkeld is, lijkt ons het verstandig om daar dan die energie op te zetten. Dan ben je er niet met alleen maar geld toe te voegen. Het zijn ingewikkelde trajecten. Wat je ook nodig heb is kennis, dus dat zit ook in die aanpakken. Dan hebben we drie poten onder die aanpak.

00:23:49
Joram Wortman als je dat hoort vanuit de provincie Overijssel, er zijn natuurlijk veel gebieden die aandacht behoeven. Als je dit hoort, kun je daar wat mee?

00:23:57
Ja, nee, het is wat natuurlijk ook in het verhaal van Tom heel erg terug kwam en dat het veel meer gaat over samenhang tussen allerlei functies in soms in de stad en niet alleen vanuit het gebied, maar ook vanuit de aanloopstraten, omdat het het heeft zoveel met elkaar te maken. Als je een een, een binnenstad, gezond wil houden, dan heb je die mix aan functies om het echt een belevingsplek te maken, heb je nodig, je hebt flexibiliteit nodig om daar op in te kunnen spelen en niet vas geramd in bestemmingen waar je vijf, zes jaar over doet voordat je dat een keer op een ander spoor hebt zitten en en dat vraagt ook van de de stad om daar ook een visie op te hebben, dus een beeld op te hebben van he waar wil ik heen. Wat betekent dat voor mijn binnenstad? Wat zijn daar functies en flexibiliteit en welke ruimte geef ik aan experimenten? Aan, hé, want dat ik denk vaak van ja, weet je, dat is een groot beeld van je stad. Maar begin heel klein. En dat kan vaak op basis van een wat groter plan. Kun je op kleine plekken misschien wel dat beleving juist te stimuleren door nieuwe initiatieven daarin te helpen? Ja, en daar heb je alle partijen voor nodig. En zo’n maatregelenpakket waar Jacques het over heeft, is volgens mij heel erg nuttig om die kennis juist te delen, om duwtjes te geven daar waar het het verschil kan maken, vanuit een wat groter beeld wat je hebt al stad.

00:25:13
Want Jeroen Hatenboer je hebt heel veel ervaring, ook vanuit jouw woningbouw. Hé, expert, team woningbouw, dat is volgens mij een beetje ook hetzelfde dat je spelden prikken wil uitdelen en helpen.

00:25:24
Ja, dat gaat vooral ook om het versnellen van de opgaves hoor, daar zit zoveel vast en je ziet dat gemeentes dan het moeilijk vinden om binnensteden te herontwikkelen en lopen ze gewoon vast in een project. En dan kijken we met teams om gemeentes echt daadwerkelijk te ondersteunen. En als ik het verhaal van van Tom hoor, dan gaat het ook over waar begin je nou eigenlijk, hé? Johan zegt nou, als een gemeente geen verhaal heeft en weet niet met de centrumondernemers en met de horeca. Om daar echt een verhaal van te maken, gaat het ook niet veranderen. Dat zit ook in jullie aanpak. Geen verhaal, geen verandering, maar dat laat onverlet dat je al heel veel dingen kan doen. Hé en je ziet ook wel voorbeelden uit het verleden. Ik heb een voorbeeldje meegenomen uit Oldenzaal die zijn al een tijd bezig, hé, die weten gewoon wij worden niet groter dan Enschede we worden niet groter dan Hengelo. Wij willen graag een fijne binnenstad hebben en dit is een poging van een paar jaar geleden alweer. Ik, ik weet niet precies hoelang het geleden is, maar hier hebben ze winkels omgebouwd tot woningen, en dan zie je dat dat op zich, want het zijn best mooie plaatjes. Op zich is het goed gedaan, het is verzorg gedaan, maar het heeft er niet voor gezorgd dat nou een hele straat van beeld gaat veranderen. En wat ze nu aan doen zijn, is eigenlijk slimmer die zijn begonnen met het verhaal te maken. Ze hebben het kadaster gevraagd, ze hebben alle ondernemers en vooral ook de vastgoed eigenaren uitgenodigd, nou en nu, zijn ze met elkaar in gesprek, hoe gaan we samen die transformatie maken? En dat is heel erg nodig. En daar kan wonen wel een katalysator in spelen maar één winkel ombouwen? Geen enkele zin, begin er niet aan, dat is zo, da’s echt zonde! Ja, want het verstoort ook nog, zeg maar, het grotere verhaal en je wil wel beleving hebben, dat neemt de beleving soms wel een beetje weg, maar dat betekent dat je het complete plaatje moet hebben dat je integraal moet denken. Is dat dan ook wat je moet indienen straks bij het ministerie, om in aanmerking te komen voor die aanpak voor het geld?

00:27:10
Het gaat om de heel concrete projecten. Hé, een gebiedsgericht integraal en dat integraal heeft ook betrekking op zeg maar de context waarin je dat dan doet. Met die honderd miljoen zetten we in op echt op stimuleren van transformatie, maar daarnaast horen ook begeleidende stimulerende maatregelen voor de rest. In geld is dat dan een fractie van wat er in die steden gaat zitten, dat is een dure grap, maar qua belang van voor een totaal van de transformatie? Ja, hij staat natuurlijk niet weg te vlakken dat uit te vlakken. Dat is heel helder.

00:27:52
Ik weet niet of u thuis al heeft gereageerd via menti.com? Lieke, zijn er al reacties binnen, ook op het verhaal van Tom?

00:28:01
Zeker, zijn die er, d’r wordt positief op gereageerd volgens mij worden de mensen thuis ook geinspireerd ik las zelfs een reactie. Misschien moeten we eens naar Berlijn kijken, viva Berlijn, misschien ook wel interessant. Aan tafel wordt er gepraat over aanpakken en pakketten en dat er een heleboel moet gebeuren. Hier op de op de andere stoelen zitten wat wethouders en ook een centrum manager Eduard Platen, centrum manager van Almelo. Hoe luister je naar het gesprek aan tafel? Want jij staat tussen de ondernemers en tussen alle partijen in. Hoe luister je hiernaar?

00:28:36
Nou, ik hoor, ik hoor een belangrijk en goed verhaal, hé ik, en en dat is het belang van het verhaal van het gebied. Want het verhaal van een gebied daar, dat is ook het verhaal waar de deelnemers aan zo’n gebied, he, die moeten dragen, in kunnen geloven, hé de vastgoedmensen de ondernemers, de bewoners die je aan weet te trekken et cetera. We zien in Almelo zo ook een onverwacht stukje ontwikkelingen in rondje Noord, een gebied dat eigenlijk benoemd was tot transformatie tot transformeren, maar transformeren bleek een hele andere gedachte te krijgen. Het werd een gebied waar, ook wel steeds meer gewoont wordt, maar je ziet ook ambachtsbedrijven zie je opkomen. Je ziet en dat vond ik ook wel leuk van Tom, je ziet jonge starters maar vergeet vooral ook niet de oude, frisse starters die ik daar vind. Voormalige leraren economie die nodig hun droom waar willen maken, want ze geloven in het verhaal van dat stukje binnenstad dus ik hoor, ik hoor positieve dingen, een andere denkwijze.

00:29:35
Ja, mooi. Dank voor je reactie. Rik, terug naar jou.

00:29:38
Oké, dank je wel ja, leraar economie, die. Ik ben ook nog docent, dus ik kan ook een winkel beginnen. Ik zie allerlei kansen nu.

00:29:45
Nou dan moet er wel wat met die huren gebeuren. Ik moest een beetje denken aan de, aan de kantoren crisis, dan kon je een een kantoor huren voor vijf jaar, maar je hoeft er maar drie jaar te betalen. En dat is dat economisch model waar Tom het ook over heeft, dat zit aan de achterkant en ik denk dat je daar met elkaar al heel veel aan kan doen door gewoon ruimte in gesprek te gaan en dan ruimte te bieden in de dubbel bestemmen of driedubbel bestemmen en dan, als je dat vanuit een visie doet, dan zou je zien dat hele straten zich gaan transformeren want het is gewoon, er is gewoon te veel.

00:30:14
Vanuit zo’n visie krijg je ook een legitimatie om dat soort dingen te doen. En dan is het meer dan een enkel initiatiefje op één plek. Maar dan draagt het bij aan een totaal en zet het misschien een vliegwiel in werking, of draagt het in ieder veel bij om die om dat vliegwiel voor zo’n stad in beweging te houden.

00:30:28
Ja, en ik, als je het over visies hebt, daar hebben we wel heel vaak de neiging om dan nou, dan is het in beton gegoten maar dit vraagt juist als het over transformatie gaat, om beweeg mee, zet die stip op de horizon, verzamel die partijen! He wat een centrummanager doet, die verzamelt mensen om zich heen en je gaat samen op weg. Nou, daar hoort natuurlijk een visie bij, maar pak wel steeds nog even. Klopt het nog wat we doen? He, zorg dat je niet weer diezelfde fout maakt door inflexibel te worden en ik denk dat dat voor dit soort transformaties heel erg belangrijk is.

00:30:57
Want is dat ook, want vaak zag je in het verleden: hé, we maken een visie en dat is voor de komende tien jaar in beton gegoten eigenlijk wil je een visie met ruimte, creativiteit, inspelend op de motie. En als het gevoel goed is, dan mag je beginnen?

00:31:11
Ja, ja, jouw vraag is het begin van een visie zou ik zeggen.

00:31:13
Nou ja, twee dingen. In veel visies en ik ga de plaatsnaam niet noemen, maar kwam bijvoorbeeld het woord disk-man nog voor. Weet je, we zijn al zoveel stappen verder in de wereld en ik denk dat we een beetje moeten oppassen dat visie niet een soort brainstorm avond is. En aan het einde van de avond staat het op papier. En dan gaan we doen. Leuk voorbeeldje van de woonplaats waar ik zelf woon, Hoogeveen, is een man die elke dag gewoon kopjes koffie doet, zeg maar, en zo langzaam en zeker ding in beweging krijgt. Het is ja, mensenwerk niet alleen consumenten zijn emotioneel, maar ook ondernemers zijn dat, en je merkt als je d’r gewoon en naartoe loopt en een kop koffie gaat drinken en ja, dat het allemaal kleine stapjes zijn uiteindelijk die de grote stap gaan veroorzaken. En bij CoolBlue hebben ze de mooie uitspraak: elke dag 0,1% beter is aan het eind van het jaar ook zoveel tientallen procenten beter. En we zijn nog wel eens geneigd om er een soort klap van 30% in één keer van te willen maken, met gevolg dat de weerstand harder toeneemt dan de vooruitgang. Nou, en ik denk dat dat vooral een groot gevaar is.

00:32:08
Ja, het doen ondertussen, het ermee bezig zijn bepaalt ook weer een volgende stap, ook in je ontwikkeling van je visie denk ik.

00:32:14
Ja, ja, een visie met kleine tussenstapjes is het dan niet? Ik ga toch even een Hans Bakker, je bent vanuit RPO zit. Kunnen ondernemers daarmee uit de voeten. Een visie, maar ook eigenlijk wel. Ja, ik hoor toch ook een beetje wat, je kunt het onduidelijkheid noemen of je kunt het ruimte noemen.

00:32:34
Nou, laten we dan het laatste, laten we dat maar hanteren dan. Kijk, ondernemers altijd opzoek naar ruimte en dat ruimte zit in die creativiteit en die ruimte zit ook in in de mogelijkheid om wat te kunnen doen in een centrum. En als we die met elkaar benutten, dan zijn wat Tom zegt kleine stapjes vooruit. Denk ik heel goed om daarmee draagvlak te creëren en dan komen we uiteindelijk tot mooie en compacte centra!

00:32:58
En d’r is natuurlijk ook al een heleboel gebeurt. Ook aan profiel van waar wil je als stad heen? En ondertussen wordt er ook daadwerkelijk je ziet het ook om ons heen wordt er ook daadwerkelijk dingen voor elkaar getimmerd.

00:33:11
Ja, die stapjes zijn we aan het zetten, ja, ja en Tom, wat adviseer je dan de jonge ondernemers? He, straks krijgen we een verhaal van het ROC die worden opgeleid om retailer te worden. Ja, wat, wat moeten die? Wat wil je die dan hun meegeven?

00:33:24
Nou ook wel een beetje dezelfde boodschap. We krijgen natuurlijk ook vanuit het onderwijs vaak trainingen in hoe word je een betere winkel met schapkaartjes schap inrichting en je leert eigenlijk wat de mensen voor je al eens een keer gedaan hebben. Maar dan iets minder goed. En ik heb eigenlijk geleerd dat als je iets meer op je onderbuikgevoel afgaat dat je eigelijk al een heel eind bent met kennis. En ja, ook daarin geldt: hoe meer je leert. Volgens mij was dat Hennie van der Most die ooit zei: hoe meer ik geleerd had, hoe meer ik wist welke drempels ik allemaal tegen zou komen. Dus was ik er nooit aan begonnen. En soms is het ook goed om, ja, weet je, als je thuis een goed feest kunt organiseren, misschien kun je dan ook wel een goede kroeg bouwen. Ik bedoel ja, ja, ja, andersom ook ja, andersom mag ook trouwens. En we maken het vaak te interessant en te theoretisch en te te abstract en te ja observerend en ik denk dat het, ja, vooral ook die kinderlijke onbevangenheid zeg maar die iedereen verliest ergens die, ja.

00:34:15
Ja, ik zie Jacques kijken van nou wacht even, ik weet het nog niet zo net.

00:34:19
Ja, we zijn al een paar jaar bezig, ook met die retail agenda en dan hoor je wel eens wat, dan komt er wel eens wat binnen over hoe de gemeente X, of gemeente Y aan toe gaat en zo, wat ik ook mee krijg is dat dat je dingen als als weerstand, hé, vooral niet uit moet vlakken. Dat moet je, daar moet je ook niet te licht over denken, zeg maar dan, je moet er als dat ware, ook de tijd voor nemen. Er zijn een aantal gemeente geweest die heel voortvarend bezig waren met maar op de schop nemen van zo’n centrum compact maken aanloopstraten er af en de grootste mot kregen met de ondernemers bijvoorbeeld, het ging gewoon te snel voor hun dan.

00:35:02
Maar is dat dan een blauwdruk visie geweest, moet het meer organisch?

00:35:07
Nee, nee, dat ging heel plat over ja, maar ik verdorie ik zit als ondernemer in die aanloopstraat die jullie d’r af willen hakken! Hallo.

00:35:16
Is geen gezamenlijk verhaal.

00:35:18
En als je dan maar hard genoeg roept dan, ja, dan krijg je daar de rest ook in mee, hé, maar in de terwijl toch verhalen waren die ook wel van onderop kwamen, hé, dus niet eens zozeer blauwdruk maar gewoon te snel, weet je en en je zult ook daar dus over na moet denken en misschien van een goede centrummanager tegenaan gooien om mensen ook die kant op te masseren. Ze moeten wennen aan het idee dat het dat je mee moet veranderen. En een heleboel, sorry hoor, ondernemers zijn ook vergeten dat dat dan af en toe ook moet. Olaf Zwijnenburg van de Rabobank had het over magazijnen met een kassa. Ja, dat klinkt heel onaardig, maar zo zien ze er soms wel uit. En dat, dat kan straks niet echt niet meer, maar da’s wel een hele harde waarheid.

00:36:11
We hebben ook gelukkig goede voorbeelden.

00:36:14
Ja ook en dit is natuurlijk democratie betekent het creëren van meerderheden nog wel eens in de beeldvorming. Dus als tien mensen willen dat één winkel gebruikt wordt als testlocatie en die ene wil dat niet, dan heb je wel een meerderheid die het wel wil. Dus en daar valt dit ook een beetje onder, weet je, we hebben een meerderheid, dus dat het is een goed plan. Volgens mij is de democratie ook het beschermen van minderheden, en of dat nou aan de creatieve kant is of de slachtoffer kan, hier heb je gewoon een ondernemer die slachtoffer is geworden, maar die andere kant ook. Die creatieve ondernemer is ook een minderheid over het algemeen, en die moet je gewoon keihard beschermen. Dus volgens mij…

00:36:46
En daar kan het straks het expertteam van jullie ook bij helpen, bij dit? Want dit is best een ingewikkeld probleem, natuurlijk, daar kom je niet snel uit.

00:36:54
Het is hartstikke ingewikkeld, ja, d’r zijn verschillende aspecten zijn eraan hé, maar een aspect is, zeg maar, het politieke probleem. Voordat je met elkaar aan de slag kunt, met stenen zogezegd en ja, zul je dat hele politieke traject gehad moeten hebben. Als je eindelijk zo’n wethouder zover hebt dat die denkt van ja, verdorie d’r zit er wat in. We kunnen niet nog een keer een klap geven en dan komt het allemaal weer goed, dan moet je daar ook nog eens in mee. En als dat betekent dat de helft van de winkels er misschien wel, dan heb je echt een probleem. Dat kost je een jaar voordat je zover bent, met z’n allen. Omdat dat misschien wel heel belangrijk is en dat je dat moet nog gaan verzinnen zeg maar ja, dat is ingewikkeld. Daar moet je al een hulp misschien bij hebben, en en dan gaat het vervolgens nog over hoe kom je met elkaar in contact? Dat stikt van de gemeente, waar ze het ontzettend ingewikkeld vinden, om het om gewoon in gesprek te gaan. Wie zijn dat eigenlijk? Dat is ook al een ingewikkelde.

00:37:55
Daar begint het eigenlijk mee, denk ik.

00:37:58
Ja, het erkennen van het belang, he wat jij zegt. Je moet elkaars belangen ook her en erkennen, als je dat niet hebt, dan wordt het heel moeilijk om met elkaar wat nieuw in gang te zetten, zie ik zie het ook vaak bij woningbouwprojecten en dan dan wordt het heel lang onder de pet gehouden. En dan zo van nou he, hebben we het bijna rond en dan? Begint zit de ellende aan het eind, en dat geldt hier ook. Je moet gewoon, wat je ook schetst. Je moet in gesprek gaan en nou, dan kom je er wel. En soms gaat het in de ene straat sneller dan in de andere. Dat zou je zou je merken. Maar en jij zei wel, we hebben heel veel goede voorbeelden, maar ik denk dat je ook juist de de ja slechte voor voorbeelden moet delen en we hebben wel eens de neiging om goede voorbeelden tot een soort heilige graal te maken. Ik vind altijd wel mooi om te vertellen wat nou mis gaat en maar dan kan een ander echt wat van leren. Ja, dat zit niet zo aan de politieke kant. Dat is natuurlijk lastig om te zeggen dat iets mislukt is, maar als we dat zouden doen, nou?

00:38:51
Dan hebben een hele grote…

00:38:53
Is een vijver van mislukkingen waar we allemaal ontzettend veel plezier van kunnen hebben, hoor.

00:38:57
Kijk nou, dat klinkt goed.

00:39:00
Ik vind dat helemaal niet erg.

00:39:02
Heel positief.

00:39:02
Volgens mij is dat ook de leren component in één van de pijlers, kennis uitwisseling? Omdat je dit ook als gemeente heb, je hier een opgave, maar misschien ook wel als als regio? Hé, want hoe zorg je nou dat je in de verschillende functies en zwaartepunten van kernen in zo’n regio nou elkaar aanvult en dan ook nog van elkaar kan leren hoe je dat misschien samen met met marktpartijen met ontwikkelaars et cetera.

00:39:26
Jij gaat ze nu uitvragen Joram, dan ga je niet de goede voorbeelden vragen, maar dan ga je de leer voorbeelden vragen. Dat kunnen jullie mooi doen in jullie provincie. Dan kan je gewoon uitvragen van waar hebben jullie nou het gevoel dat je het anders had moeten doen? Of wat? Wat vind je eigenlijk wat niet goed gegaan is. Daar kan je ontzettend interessant college hoor, dan, dan gaat er echt wat gebeuren. Dat geeft heel veel energie.

00:39:45
En iedereen maakt namelijk fouten. Ik ken niemand die geen fouten maakt.

00:39:52
Ik hoor in ieder geval heel veel over leren van elkaar, van de foute dingen, maar ook de goede dingen. Toch, denk ik volgens mij: ik ga toch het bruggetje maken naar ons volgende onderdeel. Wij gaan naar een filmpje kijken en dan komen we dadelijk terug bij Fokke Veenstra directeur van het ROC Twente, die wordt geinterviewd door Lieke.

00:40:15
De provincie heeft de overijsselse retail aanpak ontwikkeld in samenwerking met retail platform Overijssel. De aanpak bestaat uit acht praktische instrumenten waarmee gemeenten, centrumorganisaties en ondernemers meteen aan de slag kunnen gaan. Voorbeelden zijn trainingen en workshops, de inzet van experts en ondersteuning bij plan capaciteit zo is in Rijssen onlangs het Mattie project van start gegaan. Hier ontmoeten studenten van het ROC van Twente, leerlingen van vmbo-school Reggesteyn en retail ondernemers elkaar in een community center. Ze helpen elkaar op weg en experimenteren met nieuwe retail concepten ze gaan dus ook echt aan de slag.

00:41:00
Ja, Fokke Veenstra van ROC van Twente is hier. Ja, dat ik vergat net de ‘van’, he, zeker, nu heb ik het goed gezegd: welkom. Community center in Rijssen en volgens mij ook nog het Mattie project. Wat is het?

00:41:18
Hoe is het zo ontstaan?

00:41:21
Hoe is het zo ontstaan, maar ook vooral: wat is het?

00:41:22
Wat is het? Het is een community waar, zeg maar groepen, mensen en organisaties samen kunnen komen om bij te dragen, zeg maar aan ontwikkeling, zowel ontwikkeling van jonge mensen als zeg maar bijdrage aan de leefbaarheid vitaliteit van centra van binnensteden. En we hebben het idee opgevat om dat in vier steden in samenwerking met de provincie en in samenwerking met de desbetreffende gemeente te gaan exploiteren.

00:41:45
Yes en in Rijssen is het al in volle gang?

00:41:46
Rijssen was de eerste die zich aandiende. En Hengelo zijn we nu volop mee bezig. In Almelo zijn we in gesprek en Enschede volgt daarna.

00:41:53
Kijk dus, dat wordt gewoon echt een supergroot regionaal project uiteindelijk?

00:41:57
Zeker zeker.

00:41:58
We hebben ook nog wat reacties uit het community center. We zagen net al even wat beelden. We hebben ook nog wat studenten en ondernemers gesproken met nou die die meedoen aan het project. Dus dat, daar gaan we nu even naar kijken.

00:42:11
Mattie is een onderwijsproject gebaseerd op het vmbo-MBO. En de slogan komt er eigenlijk van matsie me mats ik you is een slogan van de gemeente Rijssen, dus als je een ander mast of helpt, zeg maar dan word jij weer terug gematst. Nou, wij werken vanuit de basis met het de drie O’s, dus wij hebben gekeken naar onderwijs, overheid en de ondernemers. We hebben twee pop-up stores gehad, eentje met Sinterklaas en kerst. Heel goed bevallen. Sinterklaas had een pepernoten winkel. Echt iets aparts he bestaat in Zwolle bijvoorbeeld wel, maar hier in Rijssen niet. En de kerstwinkel was echt een kerst outlet met producten van een ondernemer uit Denekamp. En beide pop-up stores hebben goed gedraaid, ook wel omzet en ook met personele invulling, dus dat was wel leuk!

00:43:09
Nou, ik vind het gewoon heel leuk dat ze ons een kans geven om m’n eigen winkel te starten, praktijk leer je zelf, vind ik persoonlijk, leer je veel meer van dan als ik alles achter in de boeken leer en toetsen moet maken en zo.

00:43:19
Wat wij in de praktijk zowel hebben geleerd als eigenlijk wel, hoe je eigenlijk echt het inkopen moet doen, want dat kun je wel op een blaadje leren, maar eigenlijk leer je het in de praktijk echt wel veel beter als op een blaadje.

00:43:33
Ja, ik vind Matties is voor ons heel belangrijk om het winkelcentrum levendig te houden, ook voor de voor de toekomst. De jeugd heeft natuurlijk een slecht beeld van winkels, winkeliers, ze weet eigenlijk niet zo goed wat het inhoud, helemaal met de toekomst van online is het natuurlijk, ja, lastig, wat gebeurt daar nou eigenlijk allemaal?

00:43:49
Ik vond het echt super leuk, echt een hele leuke ervaring.

00:43:55
Ik was echt van de cijfertjes zo, dat vind ik gewoon heel leuk. Gewoon zien hoe het loopt en welke dagen druk zijn, welke dagen niet? En de samenwerking, denk ik, dat ik wel echt het leukste vond! En het is gewoon de klanten. Mensen gaan hier heen voor het standaard ding ze gaan hier niet heen om even rond te kijken of zo. Tenminste ik zou zelf ook niet snel hierin gaan en als je dan een mattie hebt, heb je natuurlijk allemaal verschillende dingen, allemaal nieuwe dingen, allemaal van jonge mensen.

00:44:16
Met onze projecten toegevoegde waarde is dat wij de leegstand daarmee oplossen, dus wij zitten ook in de kern van het centrum, dus niet in een schoolgebouw, echt hier, en daardoor kun je ook heel snel opereren. Dus als een Dirk nu bijvoorbeeld een vraagstuk heeft, komen ze gelijk hier. Maar ook een leegtstaand pand in dit centrum kunnen wij door de pop-up stores kunnen wij dus tijdelijk invullen waardoor er weer reuring ontstaat en daardoor hebben alle ondernemers hier omheen ook weer extra activiteiten in het centrum.

00:44:41
En ik denk dat dat in een winkelcentrum ook, ja gewoon superleuk is, maar je hebt elk een keer wat nieuws hier. En elke keer trekt dat wel weer mensen aan.

00:44:48
Ik denk dat het voor het centrum kan betekenen als we er ook uitkomen met met gemeentes en pand eigenaren dat de huren misschien weer een beetje schappelijker worden, dat iemand ook makkelijk weer een winkel kan starten. Dat je wat meer leuke, nieuwe winkels krijgt, omdat mensen ja hun eigen idee of eigen droom nagaan die droom is denk ik een beetje weg bij de jeugd. Ik hoor niemand die zegt van nou, ik wil een kledingwinkel beginnen. Het lijkt me echt mooi, weet je wel. En ik denk dat het daar moet beginnen. En, ja, op moment dat de jeugd dat meer gaat doen, meer aan het werk gaat bij bedrijven, dan weten ze waarover ze praten en dan weet ik zeker dat ze het leuk gaan vinden.

00:45:25
Ja, mooi om de reacties uit de binnenstad ook nog even te zien. De binnenstad van Rijssen, want dat was de eerste locatie die geopend was en dit community center zit ook echt in het centrum, he?

00:45:35
Ja, zit in het centrum en het mooie is dat dat had ik nog niet verteld, zo net ook de scholengemeenschap Reggesteyn met hun VMBO afdeling doet mee, dus het is een samenwerking tussen leerlingen, VMBO en studenten MBO, volgende week weet ik of de volgende keer in jullie uitzending is mijn collega Karin Verschoor van Saxion aanwezig. Daar werken wij mee samen. Dus wij zien ook mogelijkheden in het kader van ondernemerschap om zeg maar in de beroeps kolom zoals we dat noemen, vmbo, MBO en HBO daar verder in samen te werk. Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat natuurlijk vraagstukken uit die gemeenten en vanuit die ondernemers komen, daar kunnen we denk ik gewoon heel goed in bijdragen. Je ziet met name in het profiel van Rijssen. Daar zitten veel kleinere zelfstandige MKB’ers die ook zoeken naar oplossingen, zeg maar in het geweld van de grote jongens, om maar zo te zeggen en Tom gaf dat heel goed aan, denk ik, in zijn verhaal als het gaat over vertrouwen, betekenis geven, emotie, dat is, dat is enorm belangrijk. Maar tegelijkertijd zeg maar die e-commerce moeten we ook naar binnentrekken en dan krijg je dus eigenlijk een nieuw concept store waar zowel zeg maar online shopping misschien wel in de offline wereld terecht gaat komen.

00:46:36
Nog heel even stap je terug, want je je bent natuurlijk directeur van het ROC dus nou leerlingen opleiden op die, op die manier is natuurlijk het project van belang, maar het project draagt ook bij aan de toekomst van het, van het centrum.

00:46:50
Zeker.

00:46:50
Op wat voor manier?

00:46:51
Nou ja, sowieso al de door jongeren in contact te laten zijn met ondernemers en alles wat er gebeurt in zo’n binnenstad, dat doet ook iets met gevoel, liefde misschien wel krijgen voor die stad en op een andere manier kijken dan alleen je biertje drinken, om het maar zo te zeggen of uit te gaan. Dus dat, dat doet al iets. Maar ook de jonge energie die jongeren meenemen in contact, ook vooral met die ondernemers, draagt gewoon bij. En jonge mensen hebben, zoals Tom ook zei, uit het niets, gewoon hele goeie ideeën. Waar over het algemeen de wat oudere generatie, ook door hun drukke agenda om, zeg maar hé, de winkel of andere ondernemingen te runnen, om zich daarmee bezig te houden.

00:47:26
Zou je iets kunnen vertellen over die of een paar goede ideeeën? Heb je voorbeelden?

00:47:30
Zeker, zeker, d’r zijn natuurlijk meerdere activiteiten. We proberen via pop-up stores een aantal activiteiten te ontwikkelen. Niet proberen. Dat hebben we gedaan, hebben we een aantal voorbeelden van en d’r zijn ook weer acht nieuwe voorbeelden staan op de rol.

00:47:44
Zou je daar een paar van kunnen noemen?

00:47:47
Nou ja, we hebben in winter natuurlijk rondom kerst het nodige gedaan met een aantal bedrijven. Nou, ik weet dat nou hier al die namen moet noemen. Maar een aantal bedrijven, zeg maar in combinatie met hebben we een aantal, nou een aantal zeer succesvolle experimenten gedaan. Door corona zijn we natuurlijk ook voor een deel stil komen te liggen door de door de lockdown maar ondertussen zijn de voorbereiding en de afspraken gewoon doorgegaan met allerlei ondernemers uit die gemeenten. En wat enorm belangrijk is natuurlijk voor onze studenten dat ze actueel en aantrekkelijk onderwijs krijgen, zo in in die praktijk enorm belangrijk en misschien ook nog wel goed om toe te voegen, ROC van Twente voert een zeer actief beleid op ondernemersschap. Voor alle type studenten, dat geldt niet alleen voor retailers natuurlijk. We kennen ook een ondernemers lap in in de, in de locaties, maar dat is van binnenuit en wat we nou juist zo belangrijk vinden is om in die reuring, in die leefbaarheid van die binnenstad, om direct, hé, dat is direct dat contact ook te zoeken, betekenisvol op emotie, met vertrouwen toch de normenschap de twentse normenschap zou je kunnen zeggen, die ook overigens in de in de overijsselse aanpak natuurlijk is opgetekend om daar vorm en inhoud aan te geven.

00:48:59
En nu, vanmiddag, liep ik hier even een rondje door de stad in Hengelo. Maar het community center in Hengelo draait ook al op volle toeren.

00:49:07
Zeker, de gemeente Hengelo is zeer voortvarend bezig met de ontwikkeling van de binnenstad op een aantal plekken. Één van die voorbeelden is het ontwikkelen van het nieuwe marktplein hier in Hengelo. Daar hebben we ook een goede locatie weten te vinden. Ook in samenwerking weer met jullie, met een andere scholengemeenschap C.T. Stork hier vmbo-school in Hengelo en de gemeente, hebben we ook de eerste initiatieven genomen. We zitten nog in de voorbereidingen maar we worden links en rechts ingehaald.

00:49:31
Ziet er prachtig uit.

00:49:34
Mooie ontwikkeling in de stad is. Het hele stationsgebied is ontwikkeld. Achter het station zit een een skatebaan daar, da’s een ontmoetingsplek voor jongeren. Nou, we hebben ook weer pop-up stores voor skate artikelen en we hebben ook diverse artikelen van andere retailers die wij dan weer verkopen. CQ dat ze doorgaan, weer naar de winkels in de stad. Hé, dus het is ook een soort soort, soms een soort voor loket als het ware, en als je meer wil weten, moet je daar wezen.

00:49:56
Ja, super veel verbindingen op een mooie manier, he?

00:50:00
Heel veel verbindingen want dat gaat ook over events natuurlijk de festivals, events, marketing, onderzoek doen voor retailers ondernemers, dagen ondersteunen, personeel is vaak problematisch. Onze studenten kunnen daar wat van leren, maar dat geeft ook weer de nodige energie, natuurlijk.

00:50:14
Ja, dank dat je ons mee wilde nemen naar langs de community centers dan en houd ons op de hoogte, ook van de de slimme ideeën die de studenten bedenken. Dat daar blijven we graag van op de hoogte.

00:50:26
Gaan we doen.

00:50:27
Wij gaan het hier nu hebben over regionale samenwerking en daarvoor gaan we eerst kijken naar een filmpje.

00:50:33
Onze centrumgebieden veranderen sneller dan ooit. Om onze centra te ondersteunen hebben we de overijsselse retail aanpak ontwikkeld. Hierin zitten acht instrumenten. Waar al flink gebruik van wordt gemaakt. Dit levert nu al positieve resultaten op. Maar we moeten verder kijken dan het hier en nu, een goede samenwerking tussen gemeenten in de regio is daarbij essentieel. Door regionaal afspraken te maken, kun je elkaars kracht benutten waar binnen de ene kern veel aandacht is voor winkelbeleving is de andere kern juist in toeristisch opzicht interessant Hierdoor worden gemeenten complementair in plaats van concurrerend. De provincie heeft beleid voor retail met daarin heldere richtlijnen. Voor de meeste winkels is daarmee duidelijk of ze zich in een centrum gebied, wijkcentrum of de perifere mogen vestigen. Maar winkels zijn steeds moeilijker in een hokje te plaatsen, voor zulke uitzonderingsgevallen kunnen gemeenten in een regio onderling afspraken met elkaar maken. Zo houden we onze centrumgebieden vitaal. We zorgen voor een gelijk speelveld voor ondernemers en bieden duidelijkheid aan investeerders tenslotte betekent regionale samenwerking ook dat je kennis en kunde met elkaar kunt delen. Hier kun je als gemeente van meeprofiteren de provincie en het retail platform steunen de regionale samenwerking tussen gemeenten. Dat doen we door te faciliteren, te inspireren en te verbinden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat onze centrumgebieden levendig blijven.

00:52:13
In het filmpje zagen we hoe regionale samenwerking in ieder geval elkaar kan versterken. We gaan daarover in gesprek met elkaar. We hebben hier vier gasten: Gerard Gerrits wethouder uit Hengelo, Benno Brand, wethouder Dinkelland, Erik Veltmeijer u bent fractievoorzitter voor de PVV, voor de in de provinciale staten, en Eduard Platen centrummanager in Almelo. We beginnen dit gesprek met een vraag en die vraag is ook voor thuis. Dus via menti.com kunt u meedoen we hebben drie vragen in dit onderdeel. Die proberen we langs te lopen en de eerste is: wat kan regionale samenwerking opleveren? Aan tafel gaan we vast beginnen, dan kunt u, kunt u thuis in ieder geval het via menti.com ook aangeven, en dan komen daar zo meteen op terug. Gerard Gerritsen als je het zo hoort, regionale samenwerking kan dat ook iets opleveren?

00:53:09
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat regionale samenwerkingen iets kan opleveren, maar het begint wel bij jezelf, hé, begint bij de eigen gemeente om duidelijke keuzes te maken en op moment dat die keuzes, nou, regionaal, wat wat lastig liggen, dan dan kom je wel in de volgende stap terecht.

00:53:25
Oké, Benno Brand, hoe kijk je daar tegenaan?

00:53:29
Ik denk dat één van de belangrijkste dingen is in regionale samenwerking dat je elkaar ook wat gunt en dat betekent dat je niet altijd je eigen verhaal neer moet leggen, maar dat je ook begrippen voor elkaar moet hebben. Er zijn natuurlijk veel verschillen. Hé, als je naar Twente kijkt, heb je drie grote of vijf kernen zeg maar eventjes hé, die misschien toch een wat economisch wat meer aantrekkingskracht hebben. Maar wij hebben ook een aantal gemeenten die natuurlijk een landelijk gebied hebben. Dat is een hele andere positie, maar die hebben ook hun kernen en als je elkaar wat gunt dan zou een regionale samenwerking optimaal kunnen functioneren.

00:54:05
Nou, dat klinkt goed, ja. Eduard Platen jij komt, je bent centrummanager in Almelo. Merk je dat ook regionaal elkaar gunnen en met elkaar samenwerken?

00:54:18
Nou ja, dat gebeurt, ik denk wel hoor als het gaat om regionale samenwerking, ook door het gesprek wat hiervoor plaatsvond. Ik denk, het kan plussen en het kan minnen opleveren. En we hebben op dit moment hé never waste a good crisis, kan regionale samenwerking een hoop plussen opleveren, met name als je bijvoorbeeld inzet op maar ook organisatorisch. Hé, in de in de ene gemeente is het schakelen tussen centrummanager en ambtenaren en vastgoed. Nou, dat loopt, dat loopt heel vlot. Een andere gemeente is weer aan het zoeken. Nou, daar kan regionale samenwerking een hoop opleveren. Maar ook en dan kom ik toch weer even terug op ja, een inspiratiebron van vanavond, Tom Kikkert die had het over die tweeëneenhalf procent innovatoren. Ik heb ook wel en dat was niet in Almelo, maar ik heb ook wel plaatsen hier in de buurt meegemaakt. Waar ja, onder druk van zittende ondernemers, nieuwe ondernemers, zich niet helemaal meer happy voelde. En mijn mijn ervaring is als je bijvoorbeeld, daarin gaat samenwerken, hoe kun je innoverende ondernemers, nieuwe ondernemers, misschien wel gekke ondernemers, hé, als je die bij mekaar weet te krijgen op één plek, op één straatje, hé gebruik misschien is een straatje met veel ellende. Om dat te bereiken, dan kan je, dan kan je plussen organiseren want. Ja, dat dat dat, dat zie je ook in al die voorbeelden in Nederland: de zwanenstraat in Groningen, de Negen-straatjes in Arnhem. Het is ook zo dat rare ondernemers, hele jonge starters, hele oude starters, rare combinaties dat die elkaar ook stimuleren en als regionale samenleving en samenwerking ertoe kan leiden, hé, dat we in onze steden durven om rare afwijkende ondernemers zich senang te laten voelen, hé in de in, in, in in bepaalde centrum straten. Dan zou dat nogal eens een flinke plus op kunnen leveren.

00:56:16
Ja, Erik Veltmeijer hoe kijk je daartegenaan vanuit de staten als statenlid hé, vanuit je rol vanuit de provincie? Regionale samenwerking? Hoe kun je daar iets over zeggen?

00:56:27
Ja, ik, ja, ik vanuit de provincie kijk ik er iets anders tegenaan. Ik ben ook gemeenteraadslid in Twenterand en dat zijn natuurlijk prachtige woorden. Hé, we moeten samenwerken, moeten verbinden. Ook zo’n politiek mode woord op dit moment alleen. Je ziet in de praktijk dat regionaal samenwerking vaak in twentse gemeente ver te zoeken is. Als ik kijk naar de gemeente waar ik ook actief ben, Twenterand hebben we afscheid moeten nemen van twee, ja, belangrijke bedrijven en heb ik geen enkele vorm van regionale samenwerking gezien. En ook als er wordt gezegd: je moet elkaar wat gunnen. Nou, dat werd ons ook niet gegund de twee ondernemers. Dus ik vind het prachtige woorden alleen, ja, het blijft mij allemaal op dit moment een beetje te vaag, ik zou het wat, dat miste ik ook in het vorige gesprek, het zijn allemaal vergezichten visies en Tom zei het al, het is niet abstract. Misschien dat we daar zo opkomen. Ik zou graag eens een keer willen weten van als je kijkt naar een stad als Almelo: hoeveel procent moet een horeca zijn, hoeveel procent terras, hoeveel procent mode, en dan ook weer een onderscheid in in kwaliteit, mode. Zo zie ik eigenlijk een een centrumvisie veel meer. Maar ik, ik mis in Twente toch wel een beetje regionale samenwerking. Dat zijn vaak woorden, maar in de praktijk valt het tegen.

00:57:46
Terwijl daar heel veel te winnen is. Wellicht als je het wel samen doet, als ik, ik, ik kom niet uit Twente, maar als ik naar Twente ga, dan ga ik daarheen als toerist en dan, ja weet je, ik ga op een terrasje in een stad en ik ga naar Dinkelland. Ga ik op de fiets, is dat dan niet ook waar je de combinatie kan zoeken met elkaar?

00:58:05
Ja, ik ik ik toch even wat Erik ik ook zegt, van ja volgens mij laten bedrijven zich zelf niet leiden. He bedoel, als je een een ondernemer gaat vertellen, je moet daar naartoe en dan dan dan doet hij de hand in de lucht. Wie bent u, overheid om te denken dat je je daar gaat vestigen? Dus dat vind ik altijd, wat dat vind ik altijd heel lastig. He we wij denken altijd als overheid denken wij altijd heel makkelijk! Dat gaat niet. Dat gaat niet gebeuren. Wat we hier in Hengelo doen. We hebben echt gebieden neergezet en die gebieden die vervagen een beetje naar de rand. Hé. Dus we zeggen: we hebben een kernwinkelgebied we hebben een kern horeca gebied, we hebben een boodschappen gebied, en we hebben een zogenaamde aanloop straat maar het kernwinkelgebied en dat zijn wel keuzes die je maakt, maar ik kan een bedrijf niet dwingen om te verhuizen. En als het bedrijf zegt van ik wil naar Twenterand ja, dat heeft in mijn beleving heel weinig te maken met regionale samenwerking. Dat heeft te maken en daar begon ik ook mijn verhaal, met zelf als overheid, als gemeente, in dit geval gemeente Hengelo. Echt duidelijke keuzes maken waar sta je voor en daar ook vast aan vasthouden, en dat geeft wel want één van de vorige sprekers gaf dat ook aan, dat geeft wel eens nou, dat wordt wel eens lastig, he want is die wethouder dan ook sterk genoeg om dat in de raad over de buhne te krijgen? Waar dan de vragen gesteld worden? Waarom staat u die ondernemer niet toe in het kern winkelgebied? Ja, dat, dat past daar niet. Moeten we een bestemmingsplan voor gaan wijzigen en gaan we niet doen. Ja, maar u heeft 22% leegstand. Ja, dat zijn echt ingewikkelde verhalen en waar volgens mij de regionale samenwerking ook veel meer over moet gaan, is dat je met name ook gaat kijken wat he, wat is dan een blurring hé in onze binnenstad, maar blurring ook op bedrijventerreinen en volgens mij moet je daar met elkaar echt wel afspraken over gaan maken.

00:59:50
Ik ben benieuwd wat de mensen thuis vinden als het gaat om samenwerking. Lieke, zijn er reacties op de menti.com?

00:59:58
Die zijn er zeker, dat gaat vrij hard. Ik zie ook best wel een boel reacties over. Afstemmen gaat eigenlijk wel verder dan met elkaar overleggen en er moeten afspraken gemaakt worden. Dat was ook een reactie. Die zei eigenlijk, vraagt dat ook, niet alleen elkaar wat gunnen, maar misschien zelfs ook wel je ego af en toe even een beetje aan de kant zetten en naar het geheel kijken, en niet alleen naar je eigen belang. Nou, dat is volgens mij sluit dat ook wel aan gesprek aan tafel. Ik zag hier net dat er ook wat gesmoezeld werd. Hebben jullie misschien nog iets toe te voegen, iets om te delen met de rest van de tafel?

01:00:40
Nee ja, zoals je het zegt, hé, de afspraken maken, het klinkt zo makkelijk, maar wat spreekt je dan eigenlijk af? Dan ben ik dan wel benieuwd naar wat je dan af gaat spreken.

01:00:49
Hele mooie vraag dus.

01:00:50
Maar dat is dan meer voor de tafel zou ik zeggen.

01:00:52
Ja, dat is een hele mooie vraag, want volgens mij liggen er allerlei mogelijkheden. Wat zou de gemeente Dinkelland met de gemeente Hengelo willen afspreken? Of andersom?

01:01:03
Nou ja, kijk, als je, als je in in z’n algemeenheid gaat kijken, dan heb ik altijd het idee dat wij proberen om alles dicht te regelen. Hé, dan laten we dat ook eens niet doen! Hé, laten we die ondernemer nou ook eens de mogelijkheid geven om de ruimte te zoeken en ik zeg het ondernemerschap te laat doen. Wie zijn wij nou om te pretenderen dat wij het juist hebben, vanuit de politiek of vanuit de functie? Natuurlijk moet je, daar heb je veel meer balansen nodig, hé, want je hebt bent veel meer aspecten nodig. Maar je moet ook zorgen voor de leefbaarheid in in de kernen nou, waar we de samenwerking zouden kunnen zoeken, dan hoef je nog niet eens altijd alleen maar op de retail te te beschrijven, maar dat je elkaar ook afspraken kunt maken over bijvoorbeeld op andere elementen, dat je met elkaar die toch kunt kijken van nou wat wat? Als je heel, heel concreet kijkt? Is het?In Deurningen hebben we een fietsenzaak hé, ik gooi hem d’r toch maar even in. Die heeft een prachtig experience centrum. Het enige wat hij daar niet mag, is fietsen verkopen. Hij mag wel de experience doen, maar hij mag de verkoop daar net toevallig niet doen, omdat wij met elkaar bedacht hebben dat er op een bedrijven terrein, lastig is om in kleine kernen fietsen te verkopen, want dat hoort daar niet, want de detailhandel, fusie zeg wat anders. Maar wie zijn wij nog om te zeggen tegen die ondernemer? Ja, maar u zit altijd al in Deurningen en nou moet u maar gaan verplaatsen naar een andere plaats. Hengelo zou kunnen zeggen van nou, dat kunnen we eigenlijk wel, ik zeg maar wij gaan natuurlijk ook zeggen als Dinkelland zijnde wij gaan niet naar grotere winkels toe in Hengelo en zeggen van jongens, wij hebben nog wel een plekje voor jullie vrij, ergens op een ander gebied of een grotere ondernemer, stuur hem dan ook eens een keer naar de andere gemeente toe en en daarmee kun je de regionale samenwerking en dan ben ik er ook niet helemaal met Erik eens. Als je zegt: van de regionale samenwerking is niet optimaal als ik nu kijk naar de Twente board en de sociaal-economische structuurversterking waar we nu net de handtekeningen voor hebben gezet, met veertien, met veertien gemeenten samen, dan denk ik dat dat juist een prachtig project is. Ik zeg: waar we met elkaar wel die ondersteuning zoeken.

01:03:08
Maar hij geeft precies aan, het twenteboard wordt gereorganiseerd omdat het niet functioneerde en elkaar wat wat wat gunnen. Als ik kijk naar Twenterand ik gun Dinkelland niks. Ik gun Twenterand alles, daar zit ik voor en dat was een hele concrete vraag net daarvan uit: welke afspraken maak je dan nou en dan vervallen we toch weer in bepaalde vaagheden.

01:03:33
Maar ieder doet dan voor zichzelf, want als je zegt: Twenterand daar zit ik voor.

01:03:36
Ik denk dat en dan, kijk, er is een motie aangenomen dankzij, onder andere de PVV en d’r zijn bepaalde knelpunten hé, zoals het fietsprobleem dat heeft Twenterand ook gevoeld. Die meneer moest ook verkassen dus er zijn knel punten wat betreft detailhandel op bedrijventerreinen maar ik zou veel verder willen gaan. Laat het aan de gemeente over. Laat het een concurrentiestrijd worden tussen gemeenten.

01:04:01
En dan ga je elkaar beconcurreren terwijl de kracht…

01:04:03
Ja, prima, heerlijk.

01:04:04
En en hebben jullie dan niks te verbinden dan, want vorige week zaten we in Zwolle, hé, ik had het idee, dat waren vier handen op één buik en de gemeentes die konden elkaar versterken. Ik hoor hier vooral: we doen het lekker allemaal zelf en dat is dan samenwerken.

01:04:17
We doen het helemaal niet zelf, Dinkelland is niks zonder zonder Twente en en en Twenterand is niks zonder samenwerking met Dinkelland of Tubbergen of de grote steden. Maar ik denk ook dat Enschede of Hengelo het heel lastig zouden hebben als ze hun achtergrond achterban niet hebben in het agrarische gebied, in in het landelijk gebied. Dus ik denk dat je elkaar als Twente juist enorm nodig hebt. Met 650.000 inwoners kun je een fantastische positie hebben, waarbij je zowel voor je eigen mensen, maar ook voor al die toeristen die komen ook een hele belangrijke retail functie kunt hebben. Mensen moeten ook allemaal eten en drinken.

01:04:53
Ja, ik ga dan misschien toch eerst maar even naar de tweede vraag die we u thuis willen stellen: wie hebben het meeste baat bij regionaal samenwerken? En dan kunt u kiezen uit de grote stad, de middelgrote steden en streek centra, kleine dorpen en steden, of eigenlijk allemaal? U kunt weer stemmen via menti.com, en dan komen we zo meteen bij Lieke om te horen wat er uitkomt. U wil daarop reageren alvast?

01:05:19
Ja, ik wil iets, nog even op de vorige kijk, kijk in Hengelo hebben we heel duidelijk keuzes gemaakt en één keuze daarbij is dat wij, ja, we gaan nooit meer Enschede worden, de de koop, stad die wij 20, 30 jaar geleden waren en dat was in Hengelo of in Enschede niet. Hé, dat moeten we ons ook realiseren, Enschede is daar midden jaren 90 aan begonnen. Wij gaan Enschede niet meer inhalen en dat is een heel duidelijke keuze geweest. En die duidelijke keuze die vertaalt zich dan ook in het in het kiezen van een positie, en dat is ook wat ik bedoel. Kijk, samenwerken, ja, maar maak eerst eigen keuzes en die eigen keuze is natuurlijk heel simpel. Als wij in Hengelo drukken, dan gaat het in Enschede omhoog als het in Enschede gedrukt wordt op het waterbed gaat het in Hengelo omhoog. Nou, hoe mooi is het dat je samen op dat bed kunt drukken.

01:06:07
Maar een ander aspect is denk ik ook, het gaat ook om investeringen. En vastgoed partijen en ondernemers, ja ze investeren ook op de lange termijn en samenwerken kan er ook toe leiden dat je wat meer zekerheid hebt dat ook jouw investeringen, hé, dat dat dat die ook tot rendement kunnen leiden op lange termijn, want ja, gaat een een, een vastgoed partij nog investeren in lagere huren bijvoorbeeld, hé in de in in in de binnenstad he met het oog op de toekomst. Als je weet van goh, dat dan worden elders aan de buitenkant of op op een andere plek worden er heel veel vierkante meters bijgebouwd he dan heb je net geinvesteerd in je in je vastgoed en het, het wordt weer onderuit gehaald, maar die samenwerking, die kan zich ook, hé dat dat je moet denk ik wel altijd een tweede spoor ook bij doen, want ja, jij zegt dan van: nou, we moeten maar afspreken dat de binnenstad van Almelo voor 24% uit fashion bestaat en voor 12% uit het terrassen. Het kan best wel zijn dat op een zeker moment de combinatie van fashion en terrassen heel erg populair wordt. Dus ik denk ook dat het dat het dus dat is een nieuw fenomeen. Een nieuwe uitdaging dat wij niet weten hoe de wereld er over drie jaar uitziet ik weet het echt niet. Ook daar kan delen van kennis, samenwerken he, de beste praktijken uitwisselen, onder elkaar tussen Enschede en en en Hengelo en Almelo kan enorm helpen, denk ik, om investeringen aan te zwengelen in de steden.

01:07:40
Maar we hebben te maken met verouderde wetgevingen blurring is gewoon mag niet. Nou is, bij wet kan dat niet en en ik denk dat Benno daar ook op doelt dat wij op dat vlak gewoon onze kansen moeten pakken en daar dus ook die samenwerking in moeten gaan zoeken. Dus de kapper die zich op het bedrijventerrein wil vestigen en die vragen krijgen wij gewoon, ja, dat staan wij niet toe. Nou, dat lijkt het heel erg logisch, he.

01:08:04
Nou, daar hebben we het al.

01:08:05
Als dat dus wel wel gaat gebeuren? Ja, dan dan dan hebben we wel met elkaar een issue.

01:08:09
En dat heeft onder andere te maken dat als je vastgoed hebt in de binnensteden of in het dorp of in de kernen en die worden dan niet gevuld omdat je naar een bedrijventerrein gaat, dan ben je eigenlijk naar een investeerder, ja, niet betrouwbaar als overheid?

01:08:23
Niet alleen, ik denk dat je dan ook een andere vraag moet gaan stellen, want ik denk wel dat je jezelf de vraag moet stellen: waarom wil die kapper op dat bedrijventerrein zitten en als het nu zo is dat ik roep maar wat, dat de huren in een binnenstad veel te hoog zijn of zo’n kapper heeft niet het type locatie die hij voor haar concept nodig heeft. Ja, dan zul je wel en ook daar kan samenwerken weer helpen, op zoek moeten gaan. Hoe kan ik toch voorzien, hé in de locatie behoefte van zo’n kapper? Of welk type onderneming dan ook maar? Hebben we de bestemmingsplannen te veel op op op slot staan. Wat kunnen we d’raan doen? Hé? Om dat tevoorschijn te halen? Kunnen we samen iets doen met een, met een, met een ROC van Twente? Om daar nieuwe kennis uit naar voren te halen et cetera. Ja, dus samenwerken kan er ook toe leiden dat je niet de hele tijd zelf het wiel weer opnieuw moet uitvinden. En dan ga je ook juist gebruikmaken van de kennis. Enschede heeft haar kennis. Denekamp heeft daar kennis, Almelo heeft heel veel kennis, zelfs op dat punt. Het is mooi als je dat kan uitwisselen.

01:09:25
Erik Veldmeijer wil daarop reageren.

01:09:26
Nou, ik zei net: laat gemeentes het zelf uitzoeken. Ik bedoel eigenlijk: kijk het, het wordt Dinkelland niet gegund om om een een fietsenzaak met een experience centrum, om daar die meneer fiets te laten verkopen en ik zei al: in Twenterand is dat ook gebeurd en dan denk ik ook: kijk Twenterand maar ook Dinkelland daar, daar gaat geen IKEA komen, daar gaat geen Bauhaus komen en noem maar op. Maar je zou als grote steden wel een gemeente als Dinkelland gemeente als Twenterand veel meer kunnen gunnen, wat wat er mag op industrie terreinen en dat is ook een vorm om die kernen leef waardig te houden. En dat mis ik, het is van de gekke anno 2021 dat een fietsenzaak met een ervaringscentrum, dat dat niet op een industrie terrein mag zitten, in zo’n een kleine kern. Nou ja, en als er dan wordt gesproken over samenwerken en elkaar wat gunnen, ja, dan dan mis ik dat in de praktijk.

01:10:18
Ja, lastig is natuurlijk wellicht een grens. Hé van wat laat je wel toe en wat laat je niet toe? Ik ben wel benieuwd wat de mensen thuis vinden. Ik probeer, ja, we hebben net een vraag gesteld. We hebben de meest. Wie heeft meeste baat bij regionaal samenwerken? Lieke, heb jij daar al reacties op? En volgens mij ook de vraag die aan tafel zijn van het gunnen naar elkaar. Misschien heb je daar ook een reactie bij jullie, bij de mensen waar jij bent.

01:10:41
Zeker, wat overduidelijk blijkt is dat de mensen thuis zeggen: iedereen heeft baat bij regionale samenwerking. Nou, nu hoor je ook aan tafel, maar wat is dan die regionale samenwerking? Dus misschien is het dan wel makkelijk om te zeggen dat iedereen er baat bij heeft. Ik zag wel tijdens het gesprek dat Jacques de Win. Die zat zich ontzettend op te vreten, misschien, volgens mij moet er wat uit. Of niet?

01:11:06
Zo erg is het nou ook weer niet, nee, wat me opviel was een soort pleidooi van iedereen moet een beetje voor zichzelf, terwijl ik denk dat Twente veel sterker kan zijn als ze goed samenwerken. Op het moment dat je, nou noemen even wat, je moet verder kijken dan alleen maar de functie retail in deze. Als het gaat over bijvoorbeeld over bedrijventerreinen elke gemeente is eigen bedrijventerreintje ja, dan dan maak je nou net niet de verbinding die je eigenlijk zou moeten maken, en dat geldt eigenlijk ook voor retail. Laat er één of twee gemeente uitspringen laat die dan die centrumfunctie hé voor fun shoppen zijn. Zorg dat je met elkaar ook zorgt dat die andere gemeenten dan iets krijgen houden. Wat daarbij past, moet je ook helemaal niet erg vinden. Dat gaat over functies.

01:12:05
Als je er wat verder vanaf staat, dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen: van je moet dit of je moet dat en als je d’r in zit, dan doet het je echt zelf misschien ook een beetje pijn. Hoe, hoe, waarom is dat misschien wel niet zo? Of of hoe? Hoe zou je zeggen? Waarom? Waarom heeft iedereen daar belang bij?

01:12:21
Kwam aan tafel natuurlijk ook al even voorbij, hé je je kunt niet opleggen zoveel procent, dit, zoveel procent, dat of zo daar, daar dat gaat ‘m niet worden. Maar je kunt het wel aantrekkelijk maken om hé de omgeving aantrekkelijk maken, zodat zich een bepaald soort ontwikkeling wel of niet af gaat spelen. Zeg maar, als je zwaar inzet op noem eens wat op, maar toerisme bijvoorbeeld, dan heb je ook als gemeente instrumenten in handen om het heel aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Dat heeft te maken met nou ja, met met dingen die je organiseert dat heeft te maken met inrichting, het heeft te maken met met met groen, met kwaliteit. Dat daarmee trek je als het ware ook een bepaald soort ontwikkeling naar je toe. Dat is niet iets waarvan je kan zeggen van: nou, we zetten een knopje om en morgen is het zo ver, maar dat is wel iets waar, waarmee je een ontwikkeling in gang zet.

01:13:14
Waarom heeft dan uiteindelijk iedereen daar belang bij?

01:13:17
Omdat je op die manier, als je zo op die manier keuzes maakt, het je extra op aantrekkelijkheid zeg maar in kunt steken, hé met die heldere visie over welke kant je uiteindelijk op wil, dat is dan niet een een, een soort blauwdruk van en zo gaat het dan zijn en we hebben dan schaakstukken enzovoort, maar wel dat je een bepaalde richting in gaat op moment dat je die richting ingaat wordt het ook alleen maar leuker!

01:13:43
Dank. Een richting afspreken Rik, is dat misschien wat?

01:13:47
Ja, ik zit al te kijken, want ik moest denken aan wat net gezegd werd. Hé, jullie hebben gebieds kenmerk of gebieden aangewezen. In Hengelo hoor ik dan ook eigenlijk: als je die gebieden, als je net wat uitzoomt dan zou je dat ook voor de regio Twente kunnen doen. De één is toeristisch en dat betekent misschien ja, bepaalde functies. De andere is sterk in een in een, ja, in het kernwinkelgebied de andere heeft weer een goed bedrijventerrein is het niet veel meer elkaar gunnen en weten waar je kracht ligt?

01:14:17
Ja, kijk even, we hebben een visie gemaakt in Hengelo. Hé, wat wat willen we zijn? En waar richten we ons op? En dat zou al bijzonder zijn als wij dezelfde visie zouden hebben, als we dat, als die mensen dat in Enschede hebben. Dus. Daar zit al een zekere mate van afstemming in waar ben je als gemeente Hengelo, waar ben je sterk en waar liggen je? Waar liggen je kansen waar liggen je bedreiging, he dus, en wat we gedaan hebben ook in die in die gebieden is als je het echt goed de kaart bekijkt dan zie je een een vlek die uitvaagt naar de, naar de zijkant. En ik denk dat dat wel de kern is ook. Ook om de markt nog steeds z’n werk te kunnen laten doen, dus wij kunnen wel zeggen dat een bepaald gebied kernwinkelgebied is maar als daar een heel goed plan komt en mensen, nou, ik geef een voorbeeld. Bij ons hebben we de Drienerstraat een heel mooi voorbeeld: een straat die nagenoeg nou niet tot leven kwam, wat hebben we gezegd? We brengen de auto er in terug. We zorgen dat we daar met parkeren nou ja, voor voor de winkel, maar ook shop en go. Kan je een half uur gratis parkeren. En wat zie je, er is bijna geen leegstand meer. Waarom? Omdat daar zich toevallig dan een fietsenzaak zich vestigde. Niet die uit Twenterand maar d’r zitten toch wat zitten bedrijven daar, die dus gebaat zijn bij den kort auto bezoek, waarbij toch die auto belangrijk is. Nou, je ziet dat je van een straat waar we van dachten. Van misschien moeten we dat wel transformeren naar wonen. Maar laten we eens kijken. Als we die auto terugbrengen zie je dat dat een hele mooie aanloop straat is geworden met kwalitatief hoogwaardige winkels. En zo moet je wel met je gebiedsprofiel aan de slag. Het is niet in beton gegoten maar het is wel zo dat je, als je wil transformeren wonen naar in in kern horeca gebied? Ja, dat gaan we niet doen.

01:15:59
Maar kun je dit dan ook toepassen op de regio? Zo’n systematiek?

01:16:03
Ja, ik denk het wel, maar dat betekent dat iedere, iedere kern wel eerst z’n eigen keuzes moet gaan maken. Wat zijn de sterktes en de zwaktes en dat zul je dan vervolgens eens naast elkaar moeten gaan leggen.

01:16:14
Maar is dat dan samenwerken of kun je ook van elkaar leren?

01:16:17
Je kan van elkaar leren. Dat zijn echt wel ook keuzes maken, hé, want. Een gebiedsprofielen kaart, want dat klinkt heel makkelijk, dat we dat even in een week hebben gedaan met een viltstift absoluut niet. Dat is een traject van van twee, drie jaar geweest. Rollebollend over straat wil ik niet zeggen, maar het is wel best wel een traject. En en dat zijn hele duidelijke keuzes die je als gemeente zelf moet maken, waarbij je ook je positie binnen Twente je moet realiseren. Ja, en dan kan het misschien een keer botsen, maar dat zal dan gezamenlijk onderling zul je dat moeten gaan overleggen.

01:16:48
Maar samenwerken is, is ook van elkaar leren. Want nou, jullie zijn daar met stiften en alles bezig geweest, hé om profielen binnen de stad te maken. Almelo ook een koersdocument hé, met een kerngebied met met dwaal gebieden et cetera. Tegelijkertijd ook oog openhouden van. Ja, onverwachte ontwinkelingen die zich toch voordoen, samenwerken is ook dat je op dat punt. Ja, heel erg veel van van van delkaar kunt kunt, kunt leren. Ik denk dat dat een belangrijk is.

01:17:15
Ik ga even, want we gaan zo. Ik zit naar de tijd te kijken, want de tijd vliegt door onze vingers.

01:17:21
Wat zonde.

01:17:22
Ja, wat zonde, en ik ga toch even naar die laatste stelling, want volgens mij heeft die daar wel continu mee te maken. Dan kunnen de mensen thuis het in ieder geval vast invullen: wie beslist bij ontwikkelingen met regionale impact waar het beleid niet in voorziet. En dat heeft ermee te maken, hé, van d’r zijn soms situaties dat je denkt van ja, 99 procent is duidelijk, daar is gewoon beleid voor. Dat is ook helemaal geen discussie. Soms kom je die situaties tegen waar je met elkaar over discussieert en waar. Ja, wie beslist dan dus graag thuis ook even aangeven: is dat de gemeente, de regio of de provincie, en dan kunnen we daar nog even terugpakken voordat we aan het einde komen.

01:18:02
En wat mij betreft is dat de gemeente. Ja, ze hebben al heel weinig speelruimte omdat er heel veel landelijk wordt wordt opgelegd. Natuurlijk dus zo’n 10 procent van het beleid. Dat mogen ze dan autonome invullen dus, dat is al heel weinig. Het is meer een uitvoeringsorganisatie geworden. De gemeenten dan dat ze zelf dingen ontplooien, ontwikkelen. Dus geef dat stukje dan aan de gemeente en laat ze daar elkaar beconcurreren. En en ik, ik denk dat dat goed zal zijn.

01:18:31
Oké iemand anders.

01:18:32
Niet alleen maar concurreren, ik denk ik denk vooral ook. Laat ze daarin samenwerken. Ik kwam hé, ik woon niet in Twente, maar het eerste wat mij opvalt als je Twente binnen komt rijden. Het gaat vandaag over transformatie. Ja, d’r is geen regio, denk ik, in Nederland die zo goed is in transformeren. Alle steden waar we hier zijn, waar we het hier over hebben. Die zijn de afgelopen 20, 30, 40 jaar compleet getransformeerd hé, die hebben ingespeeld. Op op op ontwikkelingen die je niet voorziet. Ik ken Almelo wat beter dan de andere steden, maar ja, ik ik, ik zie dus in Almelo ook dat er heel veel flexibiliteit is om in te kunnen spelen he op op opnieuwe ontwikkelingen. En daar zit volgens mij ook ongelooflijk veel kennis over in de regio. En ja, daar zou je heel erg goed afstemming, samenwerking in in kunnen kunnen vinden. Maar jij wilde wat zeggen?

01:19:22
Ja, nou ja, wat wat ik daarin wilde zeggen is dat voor mijn gevoel niet alleen de gemeente daarover gaat, hé, want die heeft natuurlijk z’n eigen beleid daarin. Maar juist die samenwerking tussen de gemeente en de regio als de provincie zou het sterk kunnen maken.

01:19:36
Ja, maar jij zat toch zelf over die fietsenzaak zou je toch zelf als wethouder kunnen beslissen. Dan heeft Hengelo daar niks mee te maken en jij wil ook zelf die keuze. Ik sta het toe.

01:19:44
Gaat gaat niet zozeer alleen om die fietsenzaak.

01:19:46
Nee, maar als voorbeeld.

01:19:47
Het gaat in z’n in z’n algemeenheid over dat wij een keuze hebben gemaakt om een toeristisch agrarische gemeente te zijn, waarbij retail ook absoluut belangrijk is, en dat dat op één of andere manier georganiseerd gaat worden. En ik vind het heel erg zonde dat in het kader van de leefbaarheid van het platteland en ook de leefbaarheid van de kleine kernen er uiteindelijk voor gekozen wordt om bepaalde ondernemers die in een kern al zitten en daar in die kern willen verplaatsen dat daar niet altijd de mogelijkheid voor geboden wordt. En dan kom ik bij jou Erik en dan zeg ik van: geef die ruimte en zoekt daar maatwerk voor, dat je daar ook de ruimte voor krijgt en dat je niet van vanuit of vanuit de provincie of van de regio het helemaal dicht gaat timmeren.

01:20:27
Maar hoor ik dan niet, want eigenlijk hoor ik een gebied profiel. Toeristisch, agrarisch, hé en en als welke functie dan ook, als dat past binnen dat gebiedsprofiel en je stemt dat met elkaar af, dan biedt dat misschien wel heel veel mogelijkheden. Of is dan samenwerken juist?

01:20:42
Tegenwoordig rijden ze allemaal op zo’n zo’n e-bike, dus 50 kilometer op een dag is niks meer. Dus ja, ze fietsen van van Denekamp naar naar Enschede en van Enschede naar naar Almelo en nog een keer weer terug naar Denekamp op een dag bij wijze van spreken, dus ja, je kunt daar best wel versterkend met elkaar zijn. Hoe leuk is het om een uurtje of anderhalf uur en in Noord Masum rond te lopen en dan even naar Enschede heen te fietsen en daar winkels te bekijken, of of in Hengelo of in Almelo en en het aanbod moet wel divers zijn en je moet niet allemaal in dezelfde vijver zitten en daar komt de samenwerking aan aan dingen en ik denk dat ook wat is wat wat Gerard bedoelt, Hengelo moet ook geen primark krijgen. Ik heb wel eens een keer gezegd: we hebben altijd twee schouwburgen gehad, een in Hengelo en in Enschede. Waarom heb je nou twee schouwburgen? We hebben twee grote pop-podia gehad. Atak en Metropool, wat zie je nu? Atak en Metropool zijn samen, is één organisatie geworden. Dan hadden ze 20 jaar geleden moet doen. Ja, in mijn beleving.

01:21:41
Oké, het kan ook zijn. Dat dat we hier met z’n allen zeggen: goh, ik zie in de Verenigde Staten een verrekte interessante nieuwe retailformule maar het is wel een formule die 300000 inwoners nodig heeft. Ja, samen kan je die retailformule wel naar deze regio krijgen, en die formule kan heel goed bij het profiel passen van één van de drie steden, hé die we die we hier hebben.

01:22:04
Want hebben jullie duidelijk met elkaar wie welk profiel heeft. Is dat? Is dat scherp voor jullie? Weet je dan als Almelo zijnde nou, dat profiel is echt Hengelo en Hengelo zegt: dat is echt Dinkelland of dat is echt Twenterand hebben jullie dat scherp?

01:22:16
Nou, we hebben in Almelo het gevoel dat we het wel zo ongeveer hebben en tegelijkertijd, hé, ook ter voorbereiding van dit gesprek wordt er wel gezegd: het is toch wel goed om het ook eens echt van elkaar te weten.

01:22:27
Ja, want vorig jaar weet ik nog, hadden we ook een retail café in september en volgens mij heeft u nog de heer Veltmeijer uitgenodigd om een keer te komen kijken in Hengelo. Moeten jullie niet bij elkaar gewoon eens op bezoek en kijken waar de kracht ligt?

01:22:38
Ik zie hem al veel te veel.

01:22:40
Jullie zien elkaar al veel te veel?

01:22:43
Nee, maar de uitnodiging staat nog steeds. Ik bedoel, dat is volgens mij. Kijk even, kijk. Volgens mij gaat de vraag even over uiteindelijk he, samenwerken allemaal prima, maar. Uiteindelijk zijn, hebben we wel regels nodig, we willen onze onze binnensteden onze kernen willen we leefbaar houden en op het moment dat je die regels gaat, met de voeten gaat treden, dan dan, dan moet er iemand moet daar iets van vinden en volgens mij is dan de gemeente zelf niet inzet aanzet. Dan zal er toch of de regio of in dit geval misschien de provincie iets wel moeten doen.

01:23:15
Als ik dat niet ga doen, dan heb je de doodsteek in mijn beleving ook van de binnensteden de vol.

01:23:21
Ik ga even naar thuis, want ik ben benieuwd hoe daar thuis over gedacht wordt. In ieder geval jullie konden het invullen in menti.com, Lieke. Kun je ons even meenemen in de stand?

01:23:31
Dat kan ik zeker. De gemeente staat bovenaan, maar nagenoeg op de tweede plaats. De provincie lijkt net een race op deze manier en de regio blijft wat achter. Dat was vorige keer werd er wat anders gestemd. Ja, wat dit precies zegt. Nou ja, goed de we kennen natuurlijk de de achtergrond reacties hier niet bij, maar dat in ieder geval iedereen het niet met elkaar eens. Dat is duidelijk misschien goed om hier richting het einde met Monique en Hans en nog even op terug te kijken, Rik.

01:24:02
Ja, lijkt me goed, dank je wel, ja, Monqiue vanuit de provincie. Hoe kijk je aan tegen deze uit… Ja, uitslag klinkt bijna zo’n soort wedstrijdje, maar de vraag van wie moet gaan beslissen, de gemeente of de provincie. Hoe kijkt u daartegen aan?

01:24:17
Nou, d’r wordt vooral naar de provincie gekeken van als een soort scheidsrechter daar ook in. En wat zegt onze regelgeving daar dan over? We hebben vorig jaar of meer dan een jaar terug denk ik al wel de motie Veltmeijer gehad van Erik in de staten, die eigenlijk verzocht heeft: van goh, kijk nou eens opnieuw naar de ontwikkelingen van detailhandel, retail en en de ontwikkelingen die gaande zijn, waarvan wij nu regelgeving hebben, sluit die nog wel goed aan? Nou, daar hebben we een goed onderzoek naar gedaan en deze retail, cafés helpen daar ook bij. En wat wij daarin zien is: ja, samenwerking is belangrijk, maar niet alleen maar om te leren, maar ook zo’n knopen door te hakken, want dat is ook gewoon nodig en wat je zou kunnen doen met het voorbeeld wat Benno aangeeft met een, een fietsenwinkel handel die in een centrum zit, maar wat eigenlijk geen centrum meer is, die verplaatst wil worden, nou, dan is het belangrijk om te weten: wat doet dat dan met de regio, want er zitten misschien meer kernen met hetzelfde vraagstuk en ga je het nou overal maar toestaan? Of kan het op sommige plaatsen zonder dat het de rest van een centrum werking verstoort bijvoorbeeld? Daar moet je dan een afstemming over hebben en dan kun je maatwerk leveren met elkaar. Dus dat betekent niet. Alles kan overal. Maar het is ook niet zo dat er niks meer kan. Door goed af te stemmen, door te kijken naar de effecten op de regio kun je een heel eind komen. En als die effecten niet negatief doorwerken nou, dan zie ik het probleem niet en dat is wel wat het ons ook weer geleerd heeft dat er meer vraag naar maatwerk is en maar dat je ook die centrumfuncties graag wil verstevigen versterken, behouden, want dat hebben we het afgelopen jaar met Corona ook wel gezien. Dat is toch heel zorgwekkend voor veel ondernemers geweest en dat vergt ook veel inzet, zowel van het rijk, wat we gehoord hebben, van Jacques, dat vergt met een, met een financiële impuls, dat gaat ook vanuit de provincie doen we daarin mee, dat verwacht ik van gemeenten, maar ook voor ondernemers en vastgoedeigenaren en ook die transformaties die we hebben daar hebben. Vanuit de provincie hebben we daar ook nog het HMO voor, die ook meekijkt hoe we in die binnensteden de goede beweging op gang krijgt.

01:26:21
Wat is winkelen? Wat is wonen? Kun je functies combineren en wat betekent dat met vastgoedeigenaren dus d’r is best veel werk aan de winkel en dat mondt ook uit in maatwerk en dat vind ik wel een hele goede ontwikkeling.

01:26:34
Oké, nou, dat lijkt me een helder antwoord. Het vraag, denk ik, ook nog wel wat uitdieping we komen echt aan het eind van deze uitzending al, dus we gaan zo meteen terugblikken ja, we zijn al een beetje begonnen met Monique van Haaf maar ook zo meteen met Hans Bakker aan tafel. We gaan even wisselen en dan komen we zo bij u terug.

01:27:05
Nou, kijk, dat was een snelle wissel. Moesten even rennen hier aan tafel. Wij komen aan het eind van deze uitzending en we hebben ook Maarten Streefland. Je bent druk geweest. Met tekenen kon je het een beetje bijbenen?

01:27:26
Absoluut absoluut! Ja hoor, ik heb heel veel quotes opgeschreven en al wat dingen meegetekend. Ik heb bijvoorbeeld: de focus op de op de starters is dat dat betaalbaar moet blijven, dat de visie niet in in in beton gegoten moet zijn, dat het flexibel moet blijven. Richting afspreken binnen de regionale samenwerkingen dat soort dingen.

01:27:55
Oké, dank je wel. We hebben ook afgesproken dat je nog een plekje vrij zou houden voor Hans Bakker en Monique van Haaf om even toch te kijken. Hé, als je deze uitzending ziet wat neem je mee naar huis, Hans, of mee naar volgende week naar Deventer?

01:28:08
Nou, wat ik in ieder geval mee naar huis, naar huis neem, is dat: ga uit van de eigen kracht. Ik vond wel mooi dat de regionale samenwerking weet, vooral waar je voor staat, als gemeente en als ondernemers in die betreffende gemeente. En als je dat goed op elkaar afstemt. Dan kom je in de regionale samenwerking best een paar stappen verder. En ik vind. En dat zou ik ook bij mijn inleiding al. Betrek daar het onderwijs bij. Daar zit zoveel kennis en daar zit zoveel kunde en als je die ook goed inzet in je centrum. Dan denk ik dat je echt het verschil kan gaan maken.

01:28:39
Heb je dan nog een goede quote die daarbij aansluit?

01:28:42
Ja, ik ben fan van omdenken. Dat weten inmiddels al veel mensen. Vooruit is niet altijd rechtdoor.

01:28:49
Kijk, dat is er eentje om over na te denken, ja.

01:28:52
Neem die mee naar huis en dan kom ik volgende week op terug.

01:28:55
Kijk eens aan Monique van Haaf als je deze avond hoort. We zijn niet altijd even met met elkaar eens, maar toch zie ik ook allerlei combinaties ontstaan. Hoe kijk je terug op deze avond?

01:29:06
Nou juist, dat we het niet met elkaar eens zijn, geeft de goede gesprek stof en dan geeft een goeie discussie. En nou, heel Overijssel bestaat natuurlijk uit mensen met allemaal een eigen mening. En dat dat is juist belangrijk om naar voren te krijgen. Anders zitten we hier allemaal maar te knikken naar elkaar en dat hoeft ook weer niet. Beleid is ingewikkeld om te maken, duidelijkheid is ook nodig, keuzes maken is belangrijk, maar het maatwerk heb ik ook heel duidelijk tussendoor gehoord. En de samenwerking. Nou, dat wordt nog een aardig combi bij elkaar, dus wordt nog een klus en ik denk dat wij als provincie daar wel in kunnen helpen, ook in die gezamenlijke overleggen die we moeten gaan starten. Want hoe kom je dan tot die goede samenwerking waarin we toch ook keuzes vragen, maar ook nog een beetje ruimte is voor maatwerk.

01:29:50
Kijk, dank je wel, Lieke. Volgende week is er ook een retail café in Deventer. Wanneer is die precies en hoe laat?

01:29:59
Volgende week, dinsdag 22 juni, om acht uur, zien we elkaar weer. Dan hebben we weer een nieuwe club met mensen en we gaan het hebben over de regio Deventer en we gaan verbinding leggen met het thema horeca. Tot volgende week.

01:30:13
Oké, dank je wel, als jullie nog een reactie willen plaatsen of nog terug willen kijken: stadsbeweging.nl/retail. We zien jullie graag volgende week. Dank jullie wel. Dank alle gasten, nou tot volgende week dinsdag.