Provincie Overijssel investeert nog eens 17 miljoen euro in de Overijsselse woonopgave

Provincie Overijssel investeert nog eens 17 miljoen euro in de Overijsselse woonopgave

Provincie Overijssel investeert nog eens 17 miljoen euro in de Overijsselse woonopgave

In de nieuwsbrief van begin juli informeerden we jullie al over het Investeringsvoorstel Wonen. Toen stelden Provinciale Staten al 12,5 miljoen euro beschikbaar om te investeren in de Overijsselse woonopgave. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota heeft Provinciale Staten daar nog eens 17 miljoen euro aan toegevoegd voor: 

  • Het realiseren van woonzorgprojecten;
  • Het realiseren van gebiedsontwikkelingen in kleine en middelgrote gemeenten;
  • Het versterken van de regionale samenwerking.

In totaal hebben we dus 29,5 miljoen euro beschikbaar voor de Overijsselse woonopgave, waarmee we werken aan:

  • Balans op de woningmarkt;
  • Realiseren woningbouw;
  • Een huis voor iedereen;
  • Leefbare steden en dorpen;
  • Toekomstbestendige verstedelijking;
  • Toekomstbestendige woningen & wijken.

Gedeputeerde Liesbeth Grijsen is enthousiast: “Met deze extra middelen kunnen we nog meer doen en gericht inzetten op onderdelen van onze woonaanpak. Er ligt een grote opgave, ook in de kleinere gemeenten. Een groot deel van dit geld gaan we gebruiken om de woningbouw daar een duw in de rug geven. Tegelijkertijd kunnen we hiermee extra aandacht vragen voor woningbouw met een maatschappelijk invalshoek, waaronder wonen & zorg.”

Benieuwd naar de Perspectiefnota? Deze vind je hier.