Provincie biedt centra perspectief met het openstellen van een vierde crisisarrangement

Provincie biedt centra perspectief met het openstellen van een vierde crisisarrangement

Geïllustreerde juichende vrouw voor een bordje waarop het woord 'open' staat

Na drie rondes crisisarrangementen in 2020 en 2021, biedt de Stadsbeweging van provincie Overijssel een vierde ronde crisisarrangementen aan. De centra en centrumgebieden gaven mede via het centrummanagersnetwerk aan, dat ze behoefte hebben aan perspectief in deze voortdurende COVID-crisis. Voor deze ronde is een bedrag beschikbaar van in totaal euro 250.000,-, wat neerkomt op euro 10.000,- per gemeente.

Nieuwe energie

Gedeputeerde Monique van Haaf: ‘We ontvangen signalen van ondernemers dat ze er mentaal doorheen zitten. Ze hebben tools nodig om in deze nieuwe tijd weer nieuwe energie te vinden. Instellingen, organisaties, ondernemers en andere partijen die activiteiten in het centrum organiseren hebben duidelijkheid nodig om te kunnen investeren en te organiseren. Met het vierde arrangement kunnen we hen hierbij ondersteunen.’ Een centrum of centrumgebied denken aan het verbeteren van de samenwerking tussen een retailondernemer en vastgoedeigenaar, ondersteuning bieden aan starters, ontwikkeling of onderzoek, zoals de betekenis van data voor de binnenstadaanpak.

Een versnelling in de samenwerking

Dat de crisisarrangementen voorzien in een behoefte, bleek uit een evaluatie die de Stadsbeweging in 2020 organiseerde samen met gemeenten, centrummanagers en andere betrokkenen. Na een nulmeting in juni en juli 2020 zijn vijf centrumgebieden – in Almelo, Deventer, Enschede, Vriezenveen en Wijhe – een half jaar lang intensief gemonitord om het effect van de crisisarrangementen te doorgronden. Wat de steun onder andere opleverde, was een enorme versnelling van de samenwerking tussen lokale ondernemers – een van de doelen van de Stadsbeweging – en van hun online aanwezigheid, met name op sociale media. Lees hier meer over de evaluatie.

Aanvragen? Zo doe je dat!

Bij de aanvragen let de Stadsbeweging op het volgende:

  • Een gemeente, centrummanagement, ondernemerscollectief of andere afgevaardigde partij kan een crisisarrangement aanvragen. Het betreft altijd een aanvraag vanuit een collectief, dus meerdere partijen zijn betrokken bij de aanvraag.
  • Het arrangement heeft effect op meerdere partijen en dus niet op 1 individuele ondernemer.
  • Iedere gemeente kan een arrangement aanvragen voor haar hoofdkern. We ontvangen dus graag 1 aanvraag vanuit 1 gemeente. De inhoud van de aanvraag kan overigens effect hebben op meerdere kleine(re) kernen van dezelfde gemeente.

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen met dit formulier.

Vragen? Neem contact op met Lieke Kiekebosch van de Stadsbeweging.