Provinciale Staten zijn akkoord met investeringsvoorstel van 20 miljoen

Provinciale Staten zijn akkoord met investeringsvoorstel van 20 miljoen

Luchtfoto van de binnenstad van Zwolle

Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met een investeringsvoorstel waarmee woningbouw wordt versneld en gebiedsontwikkelingen in de grote steden een impuls krijgen. Met de investeringen kunnen nieuwe arrangementen worden afgesloten met de binnensteden en kunnen bestaande netwerken verder worden versterkt met diverse (markt)partijen. Daarnaast worden regelingen voor wonen en circulair bouwen met deze investering mogelijk gemaakt en krijgen sleutelprojecten in complexe gebiedsontwikkelingen een impuls. Eerder investeerde de provincie met het programma Ruimte, Wonen en Retail 10 miljoen in stedelijke gebiedsontwikkeling. Met deze extra investering zet de provincie de lijn door omdat de situatie vanwege de coronacrisis nu nog urgenter is.

Volgens gedeputeerde Monique van Haaf hebben steden dit extra duwtje in de rug hard nodig: “Juist in de crisis moeten we investeren in onze steden met complexe gebiedsontwikkelingen. We steunen bouwers, ontwikkelaars, corporaties en retailers in hun projecten die cruciaal zijn. Samen werken we aan vitale binnensteden en kernen met genoeg woningen voor onze inwoners”. Bekijk hier het filmpje waarin de gedeputeerde de Overijsselse aanpak toelicht en een aantal voorbeelden laat zien.

Druk op woningmarkt is onverminderd groot

De grote schaarste op de woningmarkt in Overijssel is de grootste opgave in onze provincie. Binnen 10 jaar willen we 60.000 woningen binnen de provinciegrenzen realiseren. Een flinke opgave waarbij de provincie haar partners ondersteunt met subsidieregelingen en gerichte investeringen in sleutelgebieden. Het resultaat van deze aanpak is zichtbaar in de Spoorzone Zwolle, waar 4000 woningen worden gebouwd. Maar ook sleutelprojecten als het Centrumkwadraat en Boulevardzone in Enschede en de Schil van de binnenstad en Keizerslanden in Deventer laten zien dat we goed op weg zijn.

De provincie als aanjager

Naast investeringen is een andere aanpak nodig om de versnelling op gang te krijgen. Kwartiermaker aanjaagteam woningbouwversnelling Jan Jaap Kolkman, oud-wethouder Deventer: “Tijdens onze inventarisatie langs de gemeenten kwamen we veel tegen: capaciteitsproblemen, vastgelopen verhoudingen met ontwikkelaars of corporaties, kennis op gebied van herontwikkeling of vastgoedfinanciering. De behoefte aan verbinding, expertise en vraag naar nieuwe oplossingen is groot. De provincie pakt hierbij haar rol van aanjager en verbinder goed op.” Ook mede aanjaagteam-lid Jeroen Hatenboer, oud-wethouder en mede lid van het expertteam Woningbouw van de RVO, is enthousiast over de Overijsselse aanpak: “De aanpak sluit naadloos aan bij het landelijke expertteam woningbouw en is daarmee een prima aanvulling.”

Met de Overijsselse aanpak zijn inmiddels de eerste Woningbouwimpulsgelden vanuit het Rijk naar Overijssel gehaald.

Binnensteden onder druk

Naast investeringen in het versnellen van woningbouw, investeert de provincie ook in de binnensteden. Daar is de druk hoog vanwege de verschuiving naar online shoppen en veranderd consumentengedrag. De coronacrisis heeft de situatie verder verslechterd. Samen met de Retailsector heeft de provincie een Overijsselse Retailaanpak ontwikkeld met daarin een aantal praktische instrumenten die retail- en horeca-ondernemers snel kunnen toepassen. Voorbeelden zijn ondersteuning bij toekomstgericht ondernemen, de realisatie van compacte winkelgebieden en het verbeteren van samenwerking tussen winkelgebieden.

Het investeringsvoorstel komt voort uit het programma Ruimte, Wonen en Retail. Met het programma combineert de provincie onderwerpen als retail, binnensteden en wonen. Daarbij verbindt zij opgaven als groen, klimaat, energie en bereikbaarheid.

(Bron: persbericht provincie Overijssel)

(Foto: Jeroen Fleer)