Programma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’: binnenkort kun je een aanvraag indienen!

Programma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’: binnenkort kun je een aanvraag indienen!

Zonnig beeld met fietsende kinderen en volle terrassen in stadscentrumHengelo

Vorig jaar heeft de Rijksoverheid het programma Impulsaanpak Winkelgebieden aangekondigd. Het rijk stelt hiermee 100 miljoen euro beschikbaar voor lokale projecten die de leegstand in centrale winkelgebieden en binnenstedelijke winkelstraten willen terugdringen. De eerste ronde wordt van 9 mei t/m 30 mei 2022 opengesteld. De verwachting is, dat meerdere ronden zullen volgen.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

De opzet van de regeling is ten opzichte van de vorige keer iets gewijzigd. In de nieuwe opzet van de regeling dient de gemeente de aanvraag in voor een specifieke uitkering (een ‘spuk’) voor de uitvoering van een project. Binnen maximaal één jaar na toekenning van de uitkering moeten de gemeente en (minstens twee) private investeerders een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Zo is er meer tijd om de samenwerking tussen partijen tot stand te brengen.

Het project waarvoor een gemeente een uitkering aanvraagt, bevat een samenhangend, gebiedsgericht en integraal plan met daarin een publiek en een privaat deel. De gemeente is verantwoordelijk voor de manier waarop zij de private investerende samenwerkingspartners tegemoetkomt in hun onrendabele top op het project. De gemeente bewaakt de rechtmatige besteding van zowel de uitkering voor het publieke deel van de investeringen als voor het private deel. Een gemeente mag, in het geval van meerdere projecten, per project een aparte aanvraag indienen. Voor meer details verwijzen we je naar deze pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo).

Sparren met experts via de Impulskamers

Gemeenten die een aanvraag willen indienen, kunnen gebruik maken van de kennis van onafhankelijke experts om te sparren over het plan. De rvo organiseert een aantal Impulskamers. Deze vinden plaats van 11 t/m 22 april 2022. Aanmelden? Dat kan door een deelnameformulier vóór 4 april a.s.te sturen naar iw@rvo.nl.

Ook de Stadsbeweging van provincie Overijssel wil de gemeenten graag helpen bij hun aanvraag. Ben jij betrokken bij een transformatieopgave in de binnenstad? En kun je hulp gebruiken bij je aanvraag? Neem dan contact op met jouw stadsbeweger of stuur een mail naar stadsbeweging@overijssel.nl

Let op: Deze regeling is pas definitief ná publicatie in de Staatscourant. Gezien de voorbereidingstijd die gemeenten nodig hebben, delen we hierbij alvast de uitgangspunten en openstellingsperiode.

(Foto: Hoofdrapport Koopstromen Oost-Nederland 2019)