Opnieuw een stadsarrangement voor Tubbergen

Opnieuw een stadsarrangement voor Tubbergen

Je ziet 7 mensen. Ieder persoon houdt een bord vast met daarop een afbeelding van het centrum van Tubbergen en een letter. De letters op de borden vormen samen het woord kracht.

Projectgroep Tubbergen Bruist, ondernemers (OHT/TGT), gemeente Tubbergen en provincie Overijssel werken samen aan een vitaal en toekomstbestendig centrum van Tubbergen. Voor het behoud van een sterk centrum is continu aandacht nodig en voor de realisatie van goede plannen zijn financiële middelen noodzakelijk. Hiervoor is een nieuw stadsarrangement aangevraagd. Tubbergen Bruist is aanjager geweest voor de aanvraag van een nieuw stadsarrangement bij de Stadsbeweging van de provincie Overijssel.

Op 1 december bracht gedeputeerde Monique van Haaf in het kader van dit stadsarrangement een werkbezoek aan Tubbergen. Wethouder Ursula Bekhuis heeft haar hier verwelkomd, in het bijzijn van Tubbergen Bruist, ondernemersvereniging OHT, stichting TGT en de gemeente. Onder het motto ‘KRACHT’ werd verwezen naar de kracht van samenwerken, de kracht van het centrum van Tubbergen en ieder in z’n kracht zetten om gezamenlijk vooruit te komen en wenselijke plannen waar te maken. Kracht staat voor:

  • K: Krachtige kern
  • R: Resultaat willen (blijven) boeken
  • A: Aantrekkelijk voor bezoekers
  • C: Continuïteit voor de ondernemers
  • H: Hartelijk en gastvrij
  • T: Tubbergen op z’n best

Wethouder Ursula Bekhuis: “Kracht is een term die echt past binnen onze gemeente. We hebben daadkrachtige ondernemers en inwoners die alles op alles zetten om er een fantastisch centrum van te maken. Hier willen wij graag ons steentje aan bijdragen.”

Toekomstige ontwikkelingen voor het centrum

De centrummanager, Claudia Timmers, heeft een belangrijke rol in de aanloop naar dit arrangement gehad. Samen met de gemeente heeft zij diverse gesprekken gevoerd met ondernemers om op te halen wat zij belangrijk vinden voor een sterk centrum. Een stadsarrangement krijg je namelijk niet zomaar, er moet een gedegen en onderbouwd plan aan ten grondslag liggen. Met de wensen en behoeften van de ondernemers hadden zij een slag om de arm.

Claudia Timmers: “Stilstand is achteruitgang. Het is daarom van groot belang om, juist nu, met alle opvolgende crisissen zoals de inflatie en energiecrisis, aandacht voor het centrum en de ondernemers te behouden. Hoewel de gemeente nu ook bezig is met het centrumberaad, dat met name duidelijkheid moet gaan geven over de toekomstige invulling van de locaties Verdegaalhal en het gemeentehuis, wordt hierop vooruitlopende alvast invulling gegeven aan het stadsarrangement.”

Kracht

De aanwezigen hebben een rondje door het centrum gemaakt, waarbij stil werd gestaan bij alle projecten die tot nu toe zijn gerealiseerd en de projecten die op basis van het stads-arrangement nog gerealiseerd zullen worden. Er werd geconstateerd dat alle projecten van waarde zijn geweest voor het centrum en/of de centrum-/horecaondernemers. Voorbeelden hiervan zijn: verfraaiing van het centrum door middel van boom- en bloembakken en glaskunstwerken, realisatie van een hardloop- en wandelroute rondom de sportboulevard, aanleg van een beachveld en de opwaardering van het Eeshofbos.

Monique van Haaf, gedeputeerde Wonen, Ruimte en Retail: “Een sterk centrum maak je met elkaar. Het arrangement in Tubbergen is daar een goed voorbeeld van. De samenwerking tussen alle betrokken partijen zorgt ervoor, dat er meer beleving wordt toegevoegd aan het centrum zoals de realisatie van een horecaplein en het versterken van de openbare ruimte.”

Met de toekenning van het stadsarrangement, waaraan een bedrag van € 70.000,- is gekoppeld, ondersteunen de provincie Overijssel en de gemeente Tubbergen bepaalde ontwikkelingen in het dorp. Zoals het vormgeven aan het proces om te komen tot een centraal horecaplein, het versterken van samenwerking tussen ondernemers in de detailhandel, horeca en vrijetijdssector. En het versterken van de openbare ruimte in het centrumgebied bijvoorbeeld door het toevoegen van groen, maar ook het creëren van sfeer, ontmoeting en beleving.

Bron: persbericht gemeente Tubbergen.