Ontbijtconferentie Woonkeuken & Brede Bouwcoalitie op 22 februari

Ontbijtconferentie Woonkeuken & Brede Bouwcoalitie op 22 februari

Ruimte met verschillende mensen die samen een bijeenkomst hebben, in een soort tuinkas.

Ontbijt u met ons mee op 22 februari?

De woningmarkt is enorm in ontwikkeling. De vraag naar nieuwe woningen is groot. Tegelijkertijd stapelen de uitdagingen zich op. Reden genoeg om met elkaar te onderzoeken hoe we de woningbouwopgave anders aan kunnen pakken. Vernieuwing en innovatie zijn daarin belangrijk.

De Woonkeuken is al ruim 8 jaar actief en uitgegroeid tot een breed platform waarin allerlei partners rondom de woningbouwopgave elkaar regelmatig ontmoeten. Tijdens één van de Woonkeukens afgelopen jaar groeide het idee om in een klein gezelschap verder te werken aan het wegnemen van barrières bij specifieke bouwprojecten. Dit idee is uitgegroeid tot de Brede Bouwcoalitie. Afgelopen jaar is de Brede Bouwcoalitie gestart met het verkennen van een experimenteeromgeving. Het gaat hierbij om experimenten die nog in de kinderschoenen staan tot experimenten die al uitgevoerd worden.

Interactief programma vol inspiratie en uitwisseling

Tijdens de ontbijtconferentie op woensdag 22 februari a.s. krijgt u de kans om meer te leren over deze experimenten. We delen wat er al speelt en halen graag op waar u behoefte aan heeft. Daarvoor gaan wij met elkaar in gesprek: waar ligt uw behoefte voor innovatie? Waar moeten we nú mee aan de slag? Hoe kunnen we deze experimenten verder brengen? Wat is daarvoor nodig?

In een interactieve world café-setting gaan we in kleine groepen uiteen. Tijdens twee rondes kunt u verder praten over een experiment dat u aanspreekt. De inhoud van het programma is vormgegeven in nauwe samenwerking met gemeenten en marktpartijen, zodat het programma goed is afgestemd op de uitdagingen die bij u spelen. Daarbij kijken we ook naar wat we van deze experimenten kunnen leren.

De experimenten waarover we in gesprek gaan:

 • Future BEEing
 • Heatmap succes- en faalfactoren
 • IkWillem
 • No nuts no glory
 • Regionale stedelijke Investeringsagenda Twente
 • Van 7 jaar naar 7 maanden
 • Vastgoedschakel
 • Waardevol samenwerken vanuit Baukultur
 • Woonzaam

Onze experimenteeromgeving is volop in beweging, dus het is mogelijk dat u op 22 februari een experiment meer of anders aantreft. Daarnaast zijn er ook gesprekstafels over:

 • Landelijk actieplan versnellen procedures en processen
 • Provinciaal actieprogramma toekomstbestendig bouwen
 • ‘Water en bodem sturend’ met leidend landschap

Wilt u meedenken over bovenstaande experimenten of programma’s? Uw input nemen wij graag mee aan de volgende coalitie van Overijssel!

Praktische informatie

Datum: woensdag 22 februari 2023
Inloop + start ontbijt: 08.00 uur
Start programma: 08.30 uur
Afsluiting programma: 11.00 uur met daarna volop ruimte om verder kennis te maken met elkaar.
Locatie: Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle

Graag ontmoeten wij u dan!