Onderwijs als onderdeel van het centrum: bij Matsi in Rijssen doen ze het

Onderwijs als onderdeel van het centrum: bij Matsi in Rijssen doen ze het

Student in vest met Matse-logo zit aan tafel met ondernemer in een winkel. Zij kijken samen naar een tabletscherm.

Evaluatie Matsi laat toegevoegde waarde voor vitaliteit centrum zien.

Community center Matsi in Rijssen is een samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid (provincie en gemeenten). Vmbo’ers en mbo’ers werken vanuit het community center samen aan retail uitdagingen van lokale ondernemers. Uit een recente evaluatie blijkt de meerwaarde van het Matsi project. In de evaluatie staan een aantal waardevolle lessen en verbeterpunten. Hoe zorgt Rijssen ervoor dat onderwijs een onderdeel van het centrum is? En hoe draagt dit bij aan de vitaliteit van het centrum?

Vitaliteit en leeromgeving

Het Matsi project is opgezet door ROC van Twente en CSG Reggesteyn, met onder meer een financiële bijdrage van de provincie Overijssel. Bij de start hadden zij twee doelen voor ogen: de vitaliteit van Rijssen verbeteren en een innovatieve, praktische leeromgeving aan vmbo- en mbo studenten bieden. In hoeverre hebben ze die doelen gehaald? Om dat te bepalen, zijn initiatiefnemers in gesprek gegaan met betrokken studenten, ondernemers en onderwijscoördinatoren.

Lege panden vullen

Zowel studenten zelf, coördinatoren als ondernemers geven terug dat de deelnemende jongeren het meest leren door échte praktijkervaring op te doen. Zo krijgen ze bij Matsi de mogelijkheid om een eigen pop-up store te runnen en leiden studenten een week lang de HEMA in Rijssen. Deze pop-up stores zijn heel leerzaam voor de studenten, omdat ze overal verantwoordelijk voor zijn. Tegelijkertijd heeft het ook toegevoegde waarde voor het centrum van Rijssen. De pop-up stores worden namelijk geopend in leegstaande panden en om deze te vullen, werken de studenten samen met lokale ondernemers.

Verbonden centrum

Binnen het netwerk van onderwijs, ondernemers en overheid zien ze verbondenheid en onderlinge samenwerking. Jamar Pluimers, onderwijs coördinator Matsi: “We zijn een community geworden zoals we met Matsi voor ogen hadden. School is niet meer een volledig aparte wereld van het bedrijfsleven, maar we zijn door Matsi meer met elkaar verbonden. De lijnen zijn kort, we weten elkaar snel te vinden en samen kunnen we snel iets neerzetten voor de jongeren en het centrum van Rijssen.”

Jongeren binden aan Rijssen

De onderwijscoördinatoren geven in de evaluatie ook aan dat Matsi een krachtig middel is om de jongeren aan Rijssen te binden. Goed en vooral aantrekkelijk onderwijs zorgt ervoor dat jongeren in Rijssen naar school blijven gaan. Ook voor ondernemers zijn er voordelen: in de krappe arbeidsmarkt kun je Matsi zien als een kweekvijver voor toekomstige werknemers. Zo draagt het project nu al op verschillende manieren bij aan de vitaliteit van Rijssen.

Blijven ontwikkelen

In de evaluatie geven de drijvende krachten achter Matsi ook verbeterpunten, waar ze graag nog mee aan de slag gaan. Ze blijven de onderwijsprogramma’s voortdurend ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat Matsi goed blijft aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Nieuwsgierig? Het evaluatiedocument is beschikbaar op aanvraag. Mail naar deoverijsselseaanpak@overijssel.nl.