Oldenzaal ontvangt €1,3 miljoen van het Rijk voor plannen in binnenstad

Oldenzaal ontvangt €1,3 miljoen van het Rijk voor plannen in binnenstad

Dronefoto van Singelpark in Oldenzaal met een markering van 6 gebieden die aangepakt worden met de subsidie.

Vandaag heeft het Rijk bekendgemaakt een subsidie van maximaal € 1,3 miljoen aan Oldenzaal te verstrekken. De subsidie komt uit het programma Impulsaanpak Winkelgebieden. Het is bedoeld voor de herontwikkeling van de voormalig postkantoorlocatie (de Nieuwe Post), het voormalige Topsportpand (Deurningerstraat 39), de voormalige winkelpassage Vijfhoek-Deurningerstraat, meerdere sociale huurwoningen aan de Langestraat en omliggend gebied. Het gebied vormen we om tot een toekomstbestendig woongebied en aantrekkelijke entree naar het winkelgebied.

De gemeente Oldenzaal zet in op een compacter winkelgebied in de binnenstad. Wethouder Evelien Zinkweg: “Met de sloop van de winkelpassage Vijfhoek-Deurningerstraat, de sloop van het voormalige postkantoor en de aankoop van het voormalige Topsportpand (Deurningerstraat 39) hebben we de afgelopen jaren al goede stappen naar een compacter winkelgebied gezet. De subsidie van € 1,3 miljoen van het Rijk is een mooie stimulans om dit gebied versneld om te vormen tot een aantrekkelijk woon- en aanloopgebied”.

Wat zijn de plannen?

In het zuidwesten van de binnenstad realiseren we de Nieuwe Post op de voormalige postkantoorlocatie. Hier komen meerdere (zorg)woningen, een maatschappelijke voorziening en een commerciële ruimte (niet retail). Met de herontwikkeling op de locatie van de voormalige winkelpassage Deurningerstraat-Vijfhoek herstellen we het historische stratenpatroon. Ook ontstaat zo een nieuwe aantrekkelijke verbinding met het winkelgebied in de binnenstad. Boven de openbare onderdoorgang tussen Deurningerstraat en Langestraat komen enkele appartementen.

Het Singelpark wordt straks niet meer onderbroken door het voormalige Topsportpand (Deurningerstraat 39), maar heeft een open karakter met mooie zichtlijnen en meer ruimte voor groen, water en cultuurhistorie. De Deurningerstraat vormen we om tot een groene aantrekkelijke woonstraat en entree naar het winkelgebied. Dat geldt ook voor de Langestraat en de Hofstraat. Daarnaast zijn WBO en gemeente Oldenzaal van plan om de locatie van de huurwoningen aan de Langestraat 12 34 te herontwikkelen.

Subsidieaanvraag Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) hebben subsidie aangevraagd voor 6 deelprojecten. De subsidie helpt om de gebiedsontwikkeling te versnellen en naar een (nog) hoger niveau te tillen. Ook de provincie Overijssel ondersteunt de plannen voor dit gebied. Gedeputeerde Monique van Haaf: “Deze transformaties in de binnenstad zijn vaak langlopende processen, maar de moeite waard. Als provincie Overijssel steunen we deze initiatieven graag, bijvoorbeeld met inzet van expertise uit ons netwerk.”

Vervolg

De volgende stap na toekenning van de subsidie is om de plannen verder uit te werken. Daarvoor gaan we ook in gesprek met vastgoedeigenaren, bewoners, omwonenden en ondernemers. Voor de daadwerkelijke toekenning van de subsidie aan Oldenzaal moet binnen 1 jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend zijn. Ook moeten de projecten binnen maximaal 7 jaar gerealiseerd zijn. In 2023 gaan de gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en HMO onderling overeenkomsten aan om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Vervolgens willen we snel starten met de uitvoering van de projecten in het zuidwesten van de binnenstad.

Subsidieregeling Impulsaanpak Winkelgebieden

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil het Rijk stimuleren dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden toekomstbestendig worden met een stevige, sociale en economische basis. Deze gebieden moeten, ook op langere termijn, weer aantrekkelijk worden voor zowel bewoners als bezoekers. In dit bericht lees je meer over deze regeling en wat wij daarbij kunnen betekenen.

Bron tekst en foto: persbericht gemeente Oldenzaal 2023