Monique van Haaf ontvangt resultaten CoP Circulair Bouwen Overijssel

Monique van Haaf ontvangt resultaten CoP Circulair Bouwen Overijssel

Maurice Beijk overhandigt Gedeputeerde Monique van Haaf een rapport met resultaten over circulair bouwen

Zesentwintig proeftuinen en ruim 200 pioniers hebben gewerkt aan de negen thema’s van de Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel. De proeftuinen Circulair Bouwen uit deCommunity of Practice hebben prachtige uitkomsten opgeleverd.

De bundeling van kennis en ervaringen zijn tijdens de Woonkeuken op 17 september aan gedeputeerde Monique van Haaf overhandigd.

Ontmoeting tijdens werksessies 

In totaal zijn er acht (digitale) werksessies geweest waarvan de laatste fysiek plaatsvond bij Reinten Infra in Borne. Maurice Beijk gaf daar, naast een rondleiding, zijn visie op circulaire nieuwbouw. Daarnaast gaf Robin Berenschot zijn kijk op de circulaire nieuwbouw van DAVO.

Bundeling van kennis en ervaring 

Benieuwd naar de uitkomsten? Bekijk dan de rapportage of deze korte impressie (klikken op ‘Advertenties overslaan’) van enkele proeftuinen zoals gepresenteerd in de Woonkeuken, of lees hieronder alvast drie leerpunten uit de Community of Practice (CoP).

  1. In de proeftuinen en CoP hebben we gezien dat de koplopers pragmatisch te werk gaan. Ze gaan wat soepel om met wetten en regels bij het zoeken van oplossingen. Dat getuigt van lef. Voor opschaling is het echter nodig dat wetten en regels aangepast worden, zodat ze circulaire oplossingen structureel faciliteren en niet in de weg staan.
  2. Een CoP is een leerplatform waar pioniers openhartig kennis en ervaring met elkaar delen. We moeten vooral doorgaan met evalueren, leren en kennis delen en dat mag nog wel een steek dieper.
  3. Zichtbaarheid is volgens de innovatietheorie van Rogers een belangrijke pijler om vernieuwing zoals circulariteit toegepast te krijgen en op te schalen. Dus laten we vooral doorgaan met mooie voorbeelden open te stellen, te laten zien en er van te leren.

Het komt er nu op aan door te pakken, pragmatische oplossingen te vervangen door structurele en de toepassing van circulair bouwen op te schalen. De deelnemers aan de CoP zijn hiermee al begonnen. Laten we dit allemaal doen.

Meer horen over Circulair Bouwen in Overijssel? Neem contact op met Jan Straatman of Nico de Boer.

Het expertteam circulair bouwen Overijssel bestaat uit Theo de Bruijn (Saxion), Joke Bults (Pioneering), Nico de Boer, Sander van der Wal en Liesbeth Engelsman (provincie Overijssel) en Jan Straatman (Balance & Result).