Meld je nu aan voor de smart city sessie over ethiek en eigenaarschap

Meld je nu aan voor de smart city sessie over ethiek en eigenaarschap

Geïllustreerd beeld van een geel verkeersbord. Bovenaan staat met zwarte letters het woord 'Right' met een pijl naar rechts, daaronder het woord 'Wrong' met een pijl naar links

Wanneer je te maken hebt met ‘big data’, heb je ook te maken met een ethisch vraagstuk. Van wie is de data? Wie mag het beheren? Wie heeft er nu profijt van: de stad, de bedrijven die aan de slag gaan met big data en algoritmes of de burger? Ofwel: hoe democratisch is het proces of kun je het misschien democratisch maken? Hoe doe je dat? Hoe houd je de regie en is dat nodig?

Deze Smart City bijeenkomst maakt onderdeel uit van onze smart city-reeks waarmee we vorig jaar zijn gestart. De eerste sessie ging over de reikwijdte van het onderwerp: wat is Smart City en wat kun je er mee? In de tweede sessie stond de juridische speelruimte centraal: Welke kaders zijn er of mag je zomaar alles meten? Het juridische vraagstuk raakt een ethisch dilemma: Wat vinden we er eigenlijk van, dat we gegevens verzamelen van bijvoorbeeld bezoekers en inwoners? En in hoeverre moeten we ze hier wel of niet bij betrekken?

Was je de vorige sessies niet aanwezig?

Geen probleem! De sessies bieden je een mooie, doorlopende, interactieve reeks over Smart Cities maar kunnen prima afzonderlijk van elkaar worden bijgewoond. We belichten namelijk steeds een ander aspect van het thema. Dus beslissers, beleidsmakers en/of uitvoerders van een vitale stads- of dorpskern: Wees ook deze sessie welkom! Wil je nog eens teruglezen wat tijdens de eerste twee bijeenkomsten is besproken? Hier kun je een verslag lezen van de eerste en tweede sessie.

Deze sessie heeft plaatsgevonden op maandag 8 februari 2021 van 14.30 – 16.00 uur.

Programma sessie 3

(programmatijden en -onderdelen onder voorbehoud)

• Welkom en wrap-up voorgaande sessies, verzorgd door Bert Groot, strategisch adviseur Ruimtelijk Domein provincie Overijssel
Gaston Crolla, strategisch adviseur bij de gemeente Hilversum, is onder andere betrokken bij de inzet van nieuwe digitale tools om de inwonerparticipatie en – informatie te vergroten. Hij vertelt deze middag over de politiek-bestuurlijke kant: Hilversum heeft open data principes opgesteld en een externe functionaris gegevensbeheer aangesteld. Daarnaast vertelt Crolla over een onlangs opgericht stadspanel data waaraan inwoners, een experts en een hacker deelnemen. Dit panel biedt een ethische toets en kijkt naar inclusiviteit. Daarnaast werkt Hilversum aan een sensorregister, een toepassingenregister en een dataregister om op deze manier volledige transparantie te bieden.
Simone Rodenbrug, adviseur CIO Office bij gemeente Enschede, neemt je mee in de praktijkervaringen van de gemeente Enschede: Hoe gaat de gemeente om met ethische keuzes en hoe maakt zij een bestuurlijke afweging rondom het thema Smart? Daarbij gaat Rodenburg dieper in op praktijkvoorbeelden zoals wifi tellen/wifi tracken, scan auto’s, fraude algoritmes en vertelt zij over het oprichten van een ethisch board.
Jan-Willem Wesselink is programmamanager van Future City Foundation, een smart city netwerk dat zich richt op de vraag van de stad. Samen met de aanwezigen gaat Wesselink deze middag dieper in op ethische dilemma’s en de bestuurlijke afwegingsruimte: Welke dilemma’s bestaan? Wat houden ze in? Aan de hand van een formulier bepalen deelnemers vervolgens hun eigen bestuurlijke afwegingsruimte.
• Afsluiting

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Esther Krieger.

Door je aan te melden voor de bijeenkomst van 8 februari 2021 ga je ermee akkoord dat je naam, je mailadres en je organisatie zijn opgenomen in het netwerkbestand. Dit netwerkbestand wordt uitsluitend gebruikt voor mail- en briefwisselingen van De Stadsbeweging/Stadspracticum. Daarnaast kunnen tijdens de bijeenkomst foto’s worden gemaakt t.b.v. beeldverslaglegging. Deze verslagen kunnen ook online worden gezet op www.destadsbeweging.nl . Door je aan te melden ben je ook hiermee akkoord. Mocht je niet akkoord zijn, wil je dit dan aangeven via een mail naar stadsbeweging@overijssel.nl?