Homepage

De Overijsselse Aanpak werkt!

De opgaven in Overijssel zijn groot. Denk aan wonen, waarbij we de komende tien jaar zo’n 60.000 woningen moeten bouwen. Of aan grote gebiedsontwikkelingen zoals de spoorzones. Daarnaast vindt in de stads- en dorpscentra een verschuiving plaats naar beleving. Daarbij neemt het aantal m2’s retail af en neemt het aantal functies, zoals wonen, toe. Om deze opgaven het hoofd te kunnen bieden, hebben we met alle partners en betrokkenen een aanpak ontwikkeld die werkt: De Overijsselse Aanpak.

De aanpak kenmerkt zich door te dóen en door flexibiliteit. We werken samen, we bouwen netwerken en faciliteren met kennis en expertise. We zijn partner in vaak complexe gebiedsontwikkelingstrajecten. We zitten vaak al in een vroeg stadium aan tafel met gemeenten, projectontwikkelaars en andere marktpartijen. Door oog en oor te hebben voor elkaars ambities en belangen, maken we woningbouw mogelijk en ondersteunen we stedelijke gebiedsontwikkelingen die passen bij de regio, stad of dorp. Met onze Overijsselse aanpak kunnen we bovendien snel schakelen en inspelen op actuele situaties zoals tijdens de COVID-crisis.

Wil je meer weten over hoe onze aanpak nu écht werkt?
Kijk dan op de pagina’s van Retail, de Stadsbeweging of de Woonkeuken.

Alles accepteren
Twee vrouwen en twee mannen met koptelefoons en microfoons in gesprek
COunter 1/2

Slide 1

Test
Zonnig beeld met fietsende kinderen en volle terrassen in stadscentrumHengelo
COunter 2/2

Slide 2

Test