Hoe werk je goed samen in de gouden cirkel?

Hoe werk je goed samen in de gouden cirkel?

Groot plein met huizen en groen in centrum Raalte.

Tijdens een bijeenkomst in mei kwamen centrummanagers uit de Overijsselse steden en dorpen samen in Raalte. Vijf keer per jaar komen zij samen in een ander centrum, met het doel te inspireren en van elkaar te leren.  Deze keer was Tom Kikkert, retailexpert en -adviseur, te gast. De centrummanagers gingen met hem in gesprek over samenwerken in de ‘gouden cirkel’, breder  ondernemers, overheid en vastgoed. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Tom Kikkert trapte zijn presentatie deze middag af met inzichten in de ontwikkelingen op retail- en binnenstedelijk gebied. Voor zijn verhaal putte hij uit ervaring die hij heeft opgedaan bij diverse grote en kleine retailers, centrumgebieden en ook techbedrijven. Grote merken hebben de afgelopen jaren ervoor gekozen om de retailer als verkooppunt weg te halen. Deze merken zien inmiddels dat zij hierdoor klanten verliezen: zonder lokale retailer bereik je als merk minder mensen. Tom gaf aan dat deze trend vooral zichtbaar is in kleinere kernen: als je de lokale retailer daar weghaalt, verlies je op den duur klanten.

Betekenisvol centrum

Voor een centrum is betekenis en oprecht contact van belang. Inwoners moeten zich verbonden voelen, niet zozeer verbonden zijn. Tom vertelde bijvoorbeeld over de kracht van mensen in een winkel die écht contact kunnen maken, geen verkopers pur sang. “Oprecht contact is het bestaansrecht van je centrum”, beargumenteerde hij. Een ander voorbeeld was een supermarkt in Rijssen-Holten waar geen muntjes meer in het karretje hoeft. Dat geeft de bezoekers een gevoel van vertrouwen.

Samenwerking over eigen grenzen heen

Het gesprek werd vervolgd met een discussie over samenwerking. In samenwerking zit je namelijk vaak vanuit eigenbelang aan tafel, maar kun je dan wel samenwerken? Zou het de samenwerking helpen als grenzen zouden vervagen van wat van jou en wat van een ander is? Vanuit die invalshoek bespraken de centrummanagers waar ze tegenaan lopen en welke dilemma’s er rond samenwerking met verschillende perspectieven kunnen bestaan.

Wissel eens van perspectief

Tom vertelde over een proces dat hij begeleidde in Enschede, waar het nodig was om een conflict uit een samenwerking op te lossen. Zijn boodschap daar was: niet je mening doet ertoe, maar je bijdrage aan iets. Wat vind je een goed idee? Waar zou je een rol in willen spelen? Door zo te wisselen van perspectief kan er ruimte ontstaan voor een betere samenwerking.

De middag bood inzichten en gesprekken die verder gingen dan ‘samenwerking in de gouden cirkel, hoe kom je daar?’. Het gesprek ging over het bestaansrecht van het centrum en vanuit daar over de samenwerking als systeem. Interessant gedachtevoer!

Foto: het centrale plein in Raalte