Gemeenten kunnen Volkshuisvestigingsfonds aanvragen in 2023

Gemeenten kunnen Volkshuisvestigingsfonds aanvragen in 2023

Miniatuurhuisje staat op muntgeld en briefgeld. Je ziet een man op de achtergrond met zijn handen naast het huisje.

Vanaf 1 juni 2023 tot 1 oktober 2023 kunnen gemeenten weer aanvragen doen voor het Volkshuisvestingsfonds. Deze regeling is gericht op herstructurering van de bestaande voorraad in het kader van leefbaarheid en verduurzaming. De regeling is aangepast t.a.v. de vorige ronde. Er is o.a. meer ruimte voor het onderbouwen van de aanpak van het project. Voor deze regeling krijgen stedelijke focusgebieden en grens/krimpregio’s prioriteit en is er bijzondere aandacht voor het particuliere bezit. Regio Twente is één van de aangewezen prioriteitsgebieden.

Ondersteuning Provincie Overijssel

Voor gemeenten die van plan zijn gebruik te maken van het volkshuisvestingsfonds biedt de provincie weer ondersteuning. Dit is bedoeld voor de inhuur van begeleiding bij het opstellen van subsidieaanvraag. Voor vragen, neem contact op via e-mail met Annemarie Beumers (provincie Overijssel).

Belangrijke voorwaarden

  • Regeling is bedoeld voor herstructureringsactiviteiten gericht op kwaliteitsimpulsen bestaande woningvoorraad, waarbij sprake is van een financieel tekort en de uitvoering binnen 2 jaar start (en afronding binnen 10 jaar).
  • Gemeente/medeoverheid vult ten minste 30% van het financieel tekort zelf aan.
  • Minimaal aantal woningen is 50.

Lees hier meer over de regeling en alle voorwaarden. 

Foto: Freepik