Enorme boost voor Overijsselse woningmarkt

Enorme boost voor Overijsselse woningmarkt

Huis in de steigers, twee mannen werken op het dak aan de dakbedekking

Deze week maakte het Rijk bekend dat Hengelo, Enschede en Zwolle een bedrag van 10,5 miljoen euro subsidiegeld ontvangen voor het versnellen van woningbouw. De gemeenten hadden een aanvraag ingediend voor een tweede tranche waarbij het Rijk 400 miljoen beschikbaar had gesteld. Een knappe prestatie omdat deze tranche veel eerder werd opengesteld dan verwacht en er tweemaal zoveel aanvragen waren ingediend dan dat er geld beschikbaar was.

Dankzij de gezamenlijke inspanning van zowel het Rijk, de provincie als de betrokken gemeenten, is het gelukt om de aanvragen toegekend te krijgen. Door het inzetten van experts door zowel de provincie als het Rijk én het organiseren van diverse inhoudelijke sessies met gemeenten, konden alle stukken, een goede onderbouwing en een sterke business case tijdig bij het Rijk worden ingediend. “Dit traject heeft meer opgeleverd dan cofinanciering vanuit het Rijk.”, aldus gedeputeerde Monique van Haaf. “De betrokken gemeenten hebben elkaar tussentijds collegiaal opgezocht en kennis uitgewisseld. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich gedurende het hele traject als een wendbare partner opgesteld bij wie we te allen tijde konden aankloppen voor extra expertise en ondersteuning.”

Projecten nader toegelicht

Enschede ontvangt voor de projecten de Kop en Ledeboer, die beide deel uitmaken van de Boulevardzone, 3 miljoen euro waarbij in totaal 703 woningen worden gerealiseerd. Volgens wethouder Jeroen Diepemaat voelt het als een “erkenning dat we als stad goed op weg zijn.” Ook Hengelo ontvangt een aanzienlijk bedrag voor het project Hart van Zuid waar 722 woningen worden gebouwd: 4,2 miljoen euro. Wethouder Mariska ten Heuw geeft aan dat “deze impuls Hengelo helpt om sneller te kunnen starten met de bouw van betaalbare woningen. Jongeren, vakmensen en hoger-opgeleiden kunnen we aan ons binden door het bieden van passende woningen.”

Zwolle ontvangt tot slot 3,3 miljoen voor de realisatie van maar liefst 1300 woningen in de Zwartewaterallee. Wethouder Ed Anker: “Dankzij deze erkenning is het ook een belangrijke dag voor alle Zwollenaren die op zoek zijn naar een betaalbare woning.”

De toekenning is een opsteker voor Overijssel

De woningbouwimpuls is door het Rijk ingesteld omdat er momenteel een groot tekort is aan betaalbare en geschikte woningen. Met de regeling kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om dit tekort op te lossen. De eerste tranche leverde ook al een succes op voor de twee Overijsselse steden Enschede en Deventer. Hoewel Deventer deze keer opnieuw een aanvraag had ingediend, viel zij deze keer buiten de boot. De aanvraag had betrekking op het gebied Keizerslanden met een omvang van circa 1400 woningen. Deventer hoopt met de derde tranche alsnog de aanvraag toegekend te krijgen voor genoemd gebied. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Met de recente toekenning van subsidiegeld aan drie steden in de provincie staat de teller inmiddels op vijf. Het wordt door alle betrokken partijen ervaren als een erkenning van dit oostelijk deel van Nederland waar de woningopgave minstens zo urgent is als in de rest van Nederland. Van Haaf: “Deze toekenning van subsidies is een enorme opsteker voor Overijssel. We moeten nu doorpakken. Dat betekent niet alleen kijken naar de derde tranche die binnenkort wordt opengesteld, maar ook voor de periode daarna. We zijn er nog lang niet, maar dit is een mooi begin.”

Woningbouw als onderdeel van grotere gebiedsontwikkelingen

De woningbouw maakt in de gemeenten onderdeel uit van grotere gebiedsontwikkelingen waar de woningopgave gecombineerd word met binnenstedelijke ontwikkeling, de retailopgave en thema’s als mobiliteit, klimaat en circulariteit samenkomen.