Duurzame stadslogistiek biedt kansen, maar kent ook de nodige uitdagingen

Duurzame stadslogistiek biedt kansen, maar kent ook de nodige uitdagingen

Een groep mensen zit in een ruimte en luisteren naar een spreker

Het implementeren van duurzame stadslogistiek is noodzakelijk, maar complexer dan je in eerste instantie zou denken. Dat werd duidelijk tijdens een bijeenkomst van het centrummanagersnetwerk die plaatsvond op 24 mei. Centrummanagers, vastgoedpartijen, ambtenaren en ondernemers gingen met elkaar in gesprek over kansen, nuances en de impact van het overstappen op duurzame stadslogistiek.

Overstappen op duurzame stadslogistiek

Vanuit het klimaatakkoord en het Rijk worden de grootste steden min of meer gedwongen om in 2025 over te stappen op duurzame stadslogistiek. De verwachting is, dat de kleinere steden zullen volgen. Logistiek makelaar Freek Boele van provincie Overijssel verzorgde deze middag een minicollege over afspraken in het klimaatakkoord en hoe deze afspraken worden vertaald naar de huidige en toekomstige praktijk. MSG koeriers en afvalverwerker Rouwmaat deelden met de aanwezigen hun praktijkervaring en vertelden over de manier waarop zij hun logistiek verduurzamen.

Verbeteren en verbreden koeriersactiviteiten

Zo kijkt MSG koeriers naar mogelijkheden voor het verbeteren en verbreden van hun duurzame koeriersactiviteiten. Ze experimenten bijvoorbeeld met het gecombineerde vervoer van pakketjes en afval, een combi die je niet snel verwacht. Daarnaast is hun uitgangspunt dat een koerier nooit met een lege wagen of bakfiets rijdt.

Grote afvalstromen opsplitsen in meerdere kleinere stromen

Rouwmaat werkt samen met een aantal andere afvalinzamelaars om de inzameling van bedrijfsafval te verduurzamen. Met name afval beter scheiden levert grote voordelen op. Een voorbeeld is het scheiden van koffiedik en sinaasappelschillen uit restafval. Op deze manier ontstaan meerdere kleinere afvalstromen in plaats van één grote stroom en voorkom je, dat je voor het vervoer van het afval een grote vrachtwagen nodig hebt die ook nog eens op fossiele brandstof rijdt. Een bijkomend voordeel van deze splitsing is, dat je sinaasappelschillen en koffiedik kunt gebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld gin.

Duurzame stadslogistiek betekent een verandering van systemen

Duurzamere stadslogistiek biedt volop kansen, maar zorgt ook voor de nodige uitdagingen. Het betekent namelijk, dat systemen moeten veranderen en dat blijkt in de praktijk best lastig te zijn. Alle partijen in de binnenstad zullen met elkaar hierover het gesprek moeten aangaan en de samenwerking moeten opzoeken.