Dienstenrichtlijn voor Retail draagt bij aan een vitale stad

Dienstenrichtlijn voor Retail draagt bij aan een vitale stad

Geïllustreerde hand zet met een rode pen een vinkje in de bovenste van vijf vakjes

Om centra vitaal en toekomstbestendig te houden, moeten er veel keuzes worden gemaakt en op veel borden worden geschaakt. Een aantal van die ‘borden’ is heel zichtbaar zoals het bouwen van een online platform in Coronacrisistijd. Een aantal andere ‘borden’ is echter veel minder zichtbaar maar zeker niet minder cruciaal.

Een goede onderbouwing

Tot voor kort was het voor een gemeente voldoende om in een visie op detailhandel en/of in het bestemmingsplan aan te geven, dat (reguliere)  detailhandel niet op een bedrijventerrein is toegestaan maar uitsluitend in het kernwinkelgebied. Totdat de Raad van State inzake Appingedam bepaalde, dat een gemeente zo’n besluit wel degelijk heel goed moest onderbouwen in het kader van de Europese dienstenrichtlijn. Die richtlijn bleek namelijk ook te gelden voor detailhandel en dat was, voor de meeste retailambtenaren, nieuw. Inmiddels zijn die richtlijnen vertrouwde kost geworden voor deze groep.

Hoe kan de provincie helpen?

Zo’n onderbouwing kan niet op een achternamiddag plaatsvinden. Hiervoor is meer nodig zoals een onderbouwing vanuit onderzoek. De provincie kan de gemeenten hierbij ondersteunen op twee manieren:

  1. Het aanreiken van handvatten voor de onderbouwing. Hierbij kun je denken aan het toepassen van uitkomsten uit het onlangs gehouden Koopstromenonderzoek (KSO) en handvatten uit actuele jurisprudentie.
  2. Het nader onderbouwen van het detailhandelsbeleid in de provinciale Omgevingsvisie en -verordening. Zo kan de provincie onderbouwd met voor Overijssel relevante feiten en cijfers beschrijven waarom het voor de vitaliteit van steden en dorpen zo belangrijk is om Retail een plek te geven in de centra.

Voor het opstellen van deze handreiking en onderbouwing heeft de provincie de hulp ingeschakeld van BRO en Rho die hierin samen met de provincie optrekken.

Heb je vragen?

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de dienstenrichtlijn, de Omgevingsvisie en/of -verordening of de samenhang met het KSO. Neem dan contact op met adviseur stedelijk gebied Nico de Boer via n.d.boer@overijssel.nl.