De Overijsselse aanpak werpt vruchten af

De Overijsselse aanpak werpt vruchten af

Sfeerbeeld van woonwijk met aan weerszijden moderne woningen met in het midden een brede groenstrook met gras, bomen spelende kinderen en picknickende mensen

Samenwerken, netwerken, (co-)financieren, faciliteren en versnellen zijn de belangrijkste ingrediënten van de ‘Overijsselse aanpak’. Lees in de verschillende artikelen hoe de aanpak ook in Enschede, Zwolle en Hengelo zijn vruchten afwerpt. Of lees hier het interview met  gedeputeerde Monique van Haaf van Ruimte, Wonen, Retail waarin zij terugblikt op 2021 en vooruitkijkt naar 2022: ‘De wooncrisis vraagt om een andere aanpak: niet alleen focussen op investeren, maar ook op uitvoeren’.

Ruim 9.300 nieuwe woningen in Enschede

Van de 60.000 nieuwe woningen die er tot 2030 bij moeten komen in Overijssel, zijn er ruim 9.300 gepland in Enschede. Het zwaartepunt van de duurzame woningbouwopgave ligt in enkele grote binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, die mede dankzij de ‘Overijsselse aanpak’ de grootste stad van de provincie nog mooier, completer en duurzamer maken. Gemeentelijk ontwikkelmanager Edwin Smits is blij met de bijdrage van de Overijsselse aanpak. “De provincie is bijvoorbeeld betrokken geweest bij de oprichting van het Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede (PSOE), een platform dat overheden en marktpartijen de kans biedt om op een strategisch niveau en in een vroeg stadium aan te slag te gaan met de kansen en uitdagingen die op de stad afkomen. De enorme woningbouwopgave, de energietransitie en de impact op de mobiliteit bijvoorbeeld. In Enschede vinden naast kleinere herontwikkelingen en inbreidingen vijf grote prioritaire gebiedsontwikkelingen plaats. Het gebiedsoverstijgende karakter van het PSOE helpt alle betrokken partijen om de grote lijnen scherp op het netvlies te houden, in relatie tot de gebiedsontwikkeling waar je zelf bij betrokken bent.” Lees het volledige artikel over de gebiedsontwikkelingen in Enschede. 

De Nieuwe Veemarkt in Zwolle draagt bij aan een inclusieve stad

Ook in Zwolle wordt werk gemaakt van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen die de stad nog mooier, completer en duurzamer moeten maken – en in het verlengde daarvan het vestigingsklimaat in de provincie nog beter. Tijdens de sessie op het Vastgoedmarkt Podium stond de Nieuwe Veemarkt centraal, een van de gebiedsontwikkelingen waarbij de provincie Overijssel een faciliterende en versnellende rol speelt. De Nieuwe Veemarkt dankt zijn naam aan de veemarkt die hier ooit was gevestigd. Veel later kwamen er de IJsselhallen, die tegenwoordig een bovenregionale congres- en eventfunctie hebben. Het contract met de huidige exploitant loopt op 1 januari 2024 af en zal niet worden verlengd. Als eigenaar van de grond en de gebouwen biedt dat de gemeente een geweldige kans om via een grootschalige gebiedsontwikkeling Zwolle aan een nieuw stuk inclusieve stad te helpen. Op het Vastgoedmarkt Podium presenteerden Laurens de Lange en Erik Stigter namens architectenbureau JHK als eersten hun visie op de herontwikkeling van het 8,5 hectare grote gebied, dat met de IJsselhallen een uniek voorbeeld van de robuuste ‘veiling- en evenementenhal architectuur’ bevat. Lees het volledige artikel over Nieuwe Veemarkt in Zwolle. 

De binnenstad van Hengelo wordt aantrekkelijker en vitaler gemaakt

Onder het motto ‘gewoon doen’ moet de Overijsselse aanpak de komende jaren onder andere circa 60.000 duurzame woningen toevoegen aan de woningvoorraad in de provincie. Ook in Hengelo kan dat doel prima worden gecombineerd met een andere prioriteit, het aantrekkelijker en vitaler maken van de binnenstad. Eén van de instrumenten daarbij is de Overijsselse Retailaanpak, die volgens Nijenhuis ook in Hengelo al veel vruchten heeft afgeworpen. ‘Gemeenten en ondernemers in Overijssel worden op veel gebieden met raad en daad terzijde gestaan door de provincie,’ stelt hij. ‘En niet alleen met raad en daad trouwens. Als het nodig is, bijvoorbeeld om een gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen of een gebied op de kaart te zetten, is de provincie ook bereid om als co-financier op te treden, vanuit de portefeuille Ruimte, Wonen, Retail van gedeputeerde van Haaf.’ Lees het volledige artikel over de gebiedsontwikkelingen in Hengelo.