CircleBIM- Een nieuw Interreg NorthSea project ter ondersteuning van Publieke Sector Innovatie met BIM voor een circulaire bouwsector

CircleBIM- Een nieuw Interreg NorthSea project ter ondersteuning van Publieke Sector Innovatie met BIM voor een circulaire bouwsector

CircleBIM- Een nieuw Interreg NorthSea project ter ondersteuning van Publieke Sector Innovatie met BIM voor een circulaire bouwsector

Het project CircleBIM (Publieke Sector Innovatie met BIM voor een circulaire bouwsector) is goedgekeurd door het Interreg NorthSea programma. CircleBIM wil het gebruik van BIM bouwinformatiebeheer in circulaire planning- en bouwprocessen innoveren.

Veel steden en regio’s hebben ambitieuze doelen om publieke planning- en bouwprocessen (PPC) meer circulair te maken. Echter, circulaire planning- en bouwprocessen blijven vaak inefficiënt en moeilijk op te schalen en te repliceren. Redenen voor deze inefficiëntie zijn te vinden in administratieve acties, planning en informatiebeheer die nog steeds in sectorale silo’s plaatsvinden. Bovendien ontbreekt het de publieke sector aan data en knowhow om efficiënte circulaire planning- en bouwprocessen te sturen. Lees verder.

CircleBIM pakt deze uitdagingen aan door het gebruik van BIM bouwinformatiebeheer in circulaire planning- en bouwprocessen toe te passen en te verbeteren.
Hiervoor richt CircleBIM Lokale Circulaire Bouwpartnerschappen (LCCP’s) op als nieuwe innovatieplatforms om belanghebbenden langs de planning- en bouwketen te verzamelen. Elk Lokaal Circulair Bouwpartnerschap zal een circulair planning- en bouwpilotproject uitvoeren waarbij BIM innovatief wordt gebruikt.
CircleBIM zal ervaringen met circulaire planning- en bouwprocessen en het gebruik van BIM in partnersteden en regio’s verzamelen en analyseren, evenals goede praktijken in de Noordzeeregio. Op basis van deze analyse zal een gemeenschappelijk en overdraagbaar CircleBIM raamwerk worden ontwikkeld om het innovatieve gebruik van BIM in circulaire planning- en bouwprocessen mogelijk te maken. Het CircleBIM raamwerk zal door de lokale partnerschappen in het project worden gebruikt en is ontworpen om ook buiten het project toepasbaar te zijn.

Om de regionale acceptatie en transnationale overdracht van de projectresultaten te bevorderen, zal CircleBIM regionale actieplannen ontwikkelen op basis van de lessen van de Lokale Circulaire Bouwpartnerschappen. Daarnaast zal een Noordzee-brede bewustwordings- en implementatiestrategie zorgen voor de overdracht buiten het projectpartnerschap.

Het partnerschap zal naar verwachting bestaan uit 12 (sub)partners uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. De partners zijn lokale en regionale autoriteiten, private en publieke bedrijven en onderzoeksinstellingen, waaronder de provincie Overijssel, Welbions, buro de Haan en Saxion Hogeschool.

Het project start in november 2024 en loopt tot april 2028. Meer informatie over het project zal binnenkort beschikbaar zijn op CircleBIM CircleBIM | Interreg North Sea.