Centrummanagersbijeenkomst in het teken van toekomstbestendige retail

Centrummanagersbijeenkomst in het teken van toekomstbestendige retail

Mensen staan in een winkelstraat in Hengelo te luisteren naar een man die spreekt. Prominent een geel wegwerkersbord met de tekst 'Geduld. Het wordt wel wat. Hengelo krijgt een prachtige binnenstad'

Welke bezoekers komen in je centrum en wat zijn hun behoeftes? Met deze en andere vragen bezochten studenten en onderzoekers van Saxion Hogescholen de afgelopen maanden Almelo, Enschede, Hengelo en Deventer. Aan bezoekers van deze stadscentra legden ze een vragenlijst voor. Op 22 juni presenteerde Auke Wolffs, hoofddocent van Hogeschool Saxion, de resultaten van deze enquête aan de aanwezige centrummanagers tijdens een centrummanagersbijeenkomst in het centrum van Hengelo.

Gerichter sturen op een toekomstbestendig centrum

Op basis van de verkregen informatie zijn per stad bezoekersprofielen opgesteld. Met deze profielen en het DNA van een stad, kan een gemeente gerichter sturen op een toekomstbestendig centrum. Zo kan het winkelaanbod beter op elkaar worden afgestemd en kunnen marketinginstrumenten slimmer worden ingezet.

Tools voor retailers beter laten aansluiten op hun behoefte

Die toekomstbestendigheid was ook de focus voor het tweede deel van de middag waarbij de centrummanagers in gesprek gingen met het Retailplatform Overijssel (RPO). Met de uitkomsten van het onderzoek kan het RPO reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen tools beter laten aansluiten bij de behoefte van de retailers.

De middag werd afgesloten met een rondleiding door het centrum van Hengelo, onder begeleiding van centrummanager Rob Berkhout. Hij vertelde enthousiast over de metamorfose die het centrum momenteel ondergaat.

Zomerpodcastaflevering over de onderzoeksresultaten

In de zomer staan we uitgebreider stil bij dit onderzoek over toekomstbestendige retail. Dan zal een podcastaflevering van de reeks ‘Met Stad en Ziel’ volledig in het teken staan van de mogelijkheden die de uitkomsten van dit onderzoek biedt aan gemeente en retailers.