Centrumarrangement voor Denekamp voor een vitale dorpskern

Centrumarrangement voor Denekamp voor een vitale dorpskern

Een groep van acht mensen houden elk een bord vast met een letter. De letters samen vormen het woord 'toekomst'

Op 11 juli was er een feestelijk moment in Denekamp om een nieuw centrumarrangement tussen ondernemers, gemeente en provincie te vieren. De samenwerking werd symbolisch kracht bijgezet door ‘sleutels voor de toekomst’ te ondertekenen. Met het arrangement wordt de samenwerking tussen alle centrumpartijen, zoals ondernemers en de gemeente, verder versterkt. De samenwerking moet leiden tot een bruisende en vitale dorpskern.

Een gezamenlijke visie en meerjarenplan

Zo worden er voor alle centrumbetrokkenen diverse bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd zodat ze elkaar beter weten te vinden, wordt er gewerkt aan een gezamenlijke visie en meerjarenplan en wordt de verbinding tussen de Markt en Eurowerft (via het horecaplein) versterkt. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om rivier De Dinkel symbolisch terug te laten komen in het centrum.

Dankzij een provinciale bijdrage krijgt het centrum een impuls

Met het centrumarrangement, waaraan een subsidie van euro 50.000, – is gekoppeld, ondersteunt de provincie Overijssel de ontwikkelingen in het dorp. Gedeputeerde Wonen, Ruimte en Retail Monique van Haaf: “Centra zijn van groot belang voor de leefbaarheid in steden en dorpen. Daarom ondersteunen wij goede, gezamenlijke initiatieven met een financiële bijdrage. Zo krijgt het centrum van Denekamp een impuls en zorgen we er met elkaar voor, dat het centrum ook toekomstbestendig blijft”.

Centrumaanjager Nicole ten Voorde zorgt ervoor, dat de samenwerking tussen ondernemers wordt geïntensiveerd en initiatieven tot ontwikkeling komen.