‘Blijf investeren in binnensteden en dorpen!’

‘Blijf investeren in binnensteden en dorpen!’

Je ziet 5 mensen op een foto. De presentator en vier mensen staan rond een statafel. Op een scherm achter de mensen staat een foto van een binnenstad.

Op 6 februari vond het symposium van Retailplatform Overijssel en de provincie Overijssel plaats. De Zwarte Silo in Deventer was met 135 centrummanagers, ondernemers, vastgoedpartijen, onderwijs, gemeenten en Provinciale Statenlijsttrekkers afgeladen vol.

Maatschappelijke meerwaarde

Aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van Overijsselse binnensteden en dorpen en de maatschappelijke meerwaarde van de winkelstraat. Er waren verschillende presentaties en pitches van betrokkenen met ieder een eigen perspectief. Gemeenten deelden bijvoorbeeld over veranderende visies in centra, ondernemers over hun uitdagingen, de rol van onderwijs en vastgoed kwam aan bod, en ook de verbinding tussen horeca, toerisme en lokale retail.

Oproep aan coalitie

Er was veel ruimte om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De aanwezigen gaven een duidelijke boodschap mee aan de volgende coalitie van de provincie Overijssel: ‘gemeente en provincie, blijf samen met ondernemers en vastgoedpartijen investeren in binnensteden en dorpen’. Dat is de plek waar je wilt wonen en werken. En een aantrekkelijke leefomgeving trekt weer bedrijven naar Overijssel. Dit sloot aan bij de oproep vanuit het RPO om de lobbyactie, die samen richting de provinciale politiek is ingezet, voort te zetten.

Terugblik

Benieuwd naar het symposium en wat er is besproken? Bekijk hier de terugblik in video. Hierin komen verschillende betrokkenen aan het woord, die vanuit hun perspectief vertellen over het belang van retail. Liever een korte sfeerimpressie? Bekijk hier de korte versie van de video.