Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina treft u de algemene voorwaarden van deze website aan.

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van Stadsbeweging en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht tenzij anders vermeld. Het is toegestaan informatie van dit platform over te nemen in uw eigen publicatie mits u de bron vermeldt en het geen commerciële doeleinden dient. Het verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van genoemde informatie door druk, fotokopie, fax en/of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is toegestaan na overleg met en toestemming van Stadsbeweging. Stadsbeweging vindt het belangrijk hierbij betrokken te worden omdat ze dan zorg kan dragen voor de correctheid en volledigheid van de informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Stadsbeweging via 06 – 103 983 42

Aansprakelijkheid

Stadsbeweging probeert de informatie op dit platform zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd, incompleet of niet correct is. Stadsbeweging is hiervoor niet aansprakelijk.