Aanpak kwetsbare wijken (Woningbouw- en Retailcongres 2022)

Aanpak kwetsbare wijken (Woningbouw- en Retailcongres 2022)

Luchtfoto van de stad Zwolle met in het midden de toren De Peperbus. Daaroverheen de tekst Het Woningbouw en retailcongres

Hoe geef je de energietransitie vorm in een achterstandswijk? Die vraag probeert de gemeente Almelo te beantwoorden tijdens een exchanging knowledge-tafel op het landelijke Woningbouw- & Retailcongres op 12 mei in Zwolle. Op het congres ging het gezelschap in gesprek over het Nieuwstraatkwartier, waar de meeste bewoners weinig inkomen genieten.

De helft van de woningen is er in handen van corporaties. De andere helft, het eigenwoningbezit, verkeert grotendeels in slechte staat. Een probleem, weet Lidy Noorman. Zij is coach bewonersparticipatie Energietransitie in de wijk. ‘Je huis isoleren als de kozijnen rot zijn heeft geen zin.’ Intussen managet Evelien van Rijswijk het programma Nieuwstraatkwartier, waarmee ze vooral probeert te voorkomen ‘dat de wijk nog verder onderuit gaat’, vertelt ze. ‘Zowel sociaal als economisch.’

Noorman en Van Rijswijk trekken samen op om de Almelose wijk energiezuiniger en klimaatbestendiger te krijgen. Ze stuiten niet alleen op praktische problemen – verwaarloosde woningen en versnipperde systemen – maar ook op een meer essentieel probleem: de kloof tussen burger en overheid. ‘Bewoners hebben geen verstand van de energietransitie en begrijpen de subsidieregels niet. Bovendien: voor veel subsidies moet je ook zelf investeren. Dat kunnen deze mensen niet. Dat bevestigt maar weer eens: subsidie is voor de rijken.’

Via de RRE- en RREW- regeling probeert Almelo energiebesparing op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen: onder meer door letterlijk met een bakfiets vol led-lampen en tochtstrips de wijk in te gaan. Het werkt. ‘De mensen beginnen ons te kennen en het wantrouwen richting overheid neemt af.’ Benieuwd naar het volledige verslag van het Woningbouw- en Retailcongres? Klik dan hier!